വാക്സിൻ ക്ഷാമം ; സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നിൽപ്പ് സമരത്തിന് ആഹ്വാനവുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്

കൊച്ചി : സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിൻ ലഭ്യമാക്കാത്ത സർക്കാർ സമീപനത്തിനെതിരെ ആഗസ്റ്റ് 13 വെള്ളിയാഴ്ച വാക്സിൻ സെന്ററുകൾക്ക് മുമ്പിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിൽപ് സമരം സംഘടിപ്പിക്കും. മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നിൽപ്പ് സമരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

Related posts

Leave a Comment