കോവിഡ് പോരാളികൾക്ക് അംഗീകാരവുമായി വണ്ടർലാ ; വീക്ഷണത്തിനും ആദരവ്

കൊച്ചി : കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുൻനിര പോരാളികളായവർക്ക് അംഗീകാരം നൽകി കൊച്ചി വണ്ടർലാ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക്. കഴിഞ്ഞ നാലു ദിവസമായി കോവിഡ് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്ക് പ്രവേശനം സൗജന്യമായിരുന്നു.വൈകുന്നേരം നടന്ന ചടങ്ങിൽ വീക്ഷണത്തിനും ആദരവ് ലഭിച്ചു.

Related posts

Leave a Comment