റോഡരികിലെ വയലിൽ മാലിന്യം തള്ളിയ നിലയിൽ

മേപ്പയ്യൂർ :ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിലെ നരക്കോട് – കുരുടി മുക്കിലെ റോഡ് സൈഡിലെ നരക്കോട് അങ്ങാടിയ്ക്ക് സമീപത്ത് നടുക്കണ്ടി ബഷീറിൻ്റെ വീടിനടുത്ത് വയലിൽ ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയിൽ സാമൂഹ്യദ്രോഹികൾ കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളിയ നിലയിൽ നാട്ടുക്കാർ മേപ്പയ്യൂർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥലത്ത് എത്തി അന്വേഷണമാരംഭിച്ചു.ഈ ഭാഗത്ത് 50 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ 25 ഓളം വീടുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്

Related posts

Leave a Comment