അഷ്ടമുടിക്കായലില്‍ മാലിന്യം തള്ളുന്നതായി പരാതി

കൊല്ലം: കോൺക്രീറ്റ് മാലിന്യം ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ കൊല്ലം തോടുവഴി അഷ്ടമുടിക്കായലിലേക്ക് തള്ളി കരാറുകാർ. കല്ലു പാലം പാലത്തിന്റെ പൈലിംഗ് നടത്തുബോഴുണ്ടാകുന്ന ചെളി, സിമന്റ് മാലിന്യം തുടങ്ങിയവ വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി ഒഴുക്കിവിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നത്.

തോടിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന ചിലർ എതിർപ്പുമായി രംഗത്തെത്തിയപ്പോൾ കരാറുകാരുടെ പ്രതിനിധികൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്. കോടികൾ ചെലവഴിച്ച്‌ ശുചീകരിച്ച കൊല്ലം തോട്ടിലും സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്ന അഷ്ടമുടിക്കായലിലും സിമന്റ് മാലിന്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ തള്ളുന്നതിനെതിരെ നാട്ടുകാരും പ്രതിഷേധത്തിലാണ്.

Related posts

Leave a Comment