Connect with us
inner ad

Agriculture

VEEKSHANAM FARM NEWS

Avatar

Published

on

കൃഷി ആദായകരമായ തൊഴിലും നിക്ഷേപവുമാക്കാനുള്ള നിർദേശങ്ങളുമായി പുതിയ പംക്തി ആരംഭിക്കുന്നു, വീക്ഷണം ഓൺലൈൻ എഡിഷനിൽ. ( കേരള വെറ്ററിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസർ ഡോ.സാബിൻ ജോർജ് എഴുതുന്നു, വീക്ഷണം കാർഷികം ഡിവിഷനിൽ.

കേരളത്തിന് കൃഷി വേണ്ടെങ്കിലും കൃഷിക്ക് കേരളത്തെ വേണം

ജൈവവൈവിധ്യത്തിനൊപ്പം കാർഷിവൈവിധ്യത്താലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കേരളത്തിൽ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലും വീട്ടുവളപ്പിലുമായി വളർത്തപ്പെടുന്ന കാർഷികവിളകളുടെ എണ്ണമെത്രയെന്ന് കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണവും പഠനവും നടത്തി ഗവേഷണപ്രബന്ധമായി 2022-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് കേരള സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യബോർഡ് ചെയർമാനും കാർഷിക സർവകലാശാല റിട്ടയേർഡ് പ്രഫസറുമായ ഡോ.സി.ജോർജ് തോമസാണ്. തൻ്റെ പഠനത്തിൽനിന്നും സമാഹരിച്ച വിവരങ്ങളിൽ അതിശയപ്പെടുത്തുന്നതായി അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് 82 സസ്യകുടുംബങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന 452 വിളകൾ ഏറിയും കുറഞ്ഞുമായി കൃഷി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വിളവൈവിധ്യത്തേക്കുറിച്ചും പുത്തൻ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പലനാടുകളിൽ നിന്നു കൊണ്ടുവന്നു വളർത്തുന്ന പ്രവണതയുയെക്കുറിച്ചുമായിരുന്നു.
452 വിളകൾ ,256 എണ്ണം ഭക്ഷ്യയോഗ്യം
………………………………………..
കേരളത്തിലെ കാർഷികവിളകളെ എണ്ണിയെടുത്തതിനുശേഷം അവയുടെ പ്രാഥമിക ഉപയോഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരം തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ വിളകൾക്കും ഉപയോഗങ്ങൾ പലതുണ്ടാകുമല്ലോ? പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ ഉപയോഗമനുസരിച്ച് 452 വിളകളിൽ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായവ 256 എണ്ണമാണെന്ന് പ്രബന്ധം പറയുന്നു. കേരളത്തിൽ വളർത്തപ്പെടുന്ന വിളകളുടെ ഓരോ വിഭാഗത്തിലുംവരുന്ന നാടനും വിദേശിയുമടക്കമുള്ള ഇനങ്ങളുടെഎണ്ണം താഴെ പറയുന്നവിധമാണ്.

Advertisement
1000x200 PX MALAYALI DCTR MDX-02-02

ധാന്യങ്ങൾ, ചെറുധാന്യങ്ങൾ – 11
പുല്ലിൻ്റെ കുടുംബമല്ലാത്ത ധാന്യങ്ങൾ – 4
പഴവർഗങ്ങൾ, നട്‌സ് – 118
പച്ചക്കറികൾ – 73
പയർവർഗങ്ങൾ – 10
എണ്ണക്കുരുക്കൾ – 8
കിഴങ്ങുവിളകൾ – 24
സ്റ്റാർച്ച് മധുര വിളകൾ – 8
സുഗന്ധവിളകൾ – 21
പാനീയവിളകൾ – 5
ഉത്തേജകങ്ങൾ – 3
അലങ്കാരഇലകൾ – 14
മുറിച്ചുപയോഗിക്കുന്ന പൂക്കൾ – 20
പച്ചിലവളവിളകൾ – 10
ആവരണവിളകൾ – 14
തീറ്റപ്പുല്ലിനങ്ങൾ – 42
നാര് വിളകൾ – 6
റബ്ബർ – 1
അവശ്യതൈലവിളകൾ – 7
സാധാരണ വളർത്തുന്ന ഔഷധച്ചെടികൾ- 45
പലവകഉപയോഗവിളകൾ – 18

കച്ചവടകൃഷിയല്ല, പുരയിടത്തിലെ പരിപാലനം
……………………………..
വിളകളേറെയുണ്ടെങ്കിലും വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കൃഷിയിലേക്ക് വ്യാപിക്കപ്പെട്ട വിളകൾ പരിമിതമാണെന്ന് പഠനം പറയുന്നു. സ്ഥിതിവിവരകണക്കുകളനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം ഹെക്ടറിലധികം കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിളകൾ നാലെണ്ണം മാത്രമാണ്.തെങ്ങ്, റബ്ബർ, നെല്ല്, വാഴ എന്നിവയാണ് ഈ ലിസ്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ നാലുസ്ഥാനക്കാർ.ഇതിൽ തെങ്ങും റബ്ബറും കൃഷിഭൂമിയുടെ മുന്നിൽ രണ്ടും കയ്യടക്കിയിരിക്കുന്നു. പതിനായിരം ഹെക്ടറിലധികം വിതയ്ക്കപ്പെടുന്ന വിളകൾ മേൽപ്പറഞ്ഞവ ഉൾപ്പെടെ 17 എണ്ണമാണ്. 5000 ഹെക്ടറിലധികം വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിളകൾ കൂടി കണക്കാക്കിയാൽ അഞ്ചു വിളകൾ കൂടെ ചേർന്ന് എണ്ണം 22 ആകും

Advertisement
1000x200 PX MALAYALI DCTR MDX-02-02

കേരളത്തിൻ്റെ തനതായ വീട്ടുവളപ്പിലെ കൃഷിയെന്ന രീതിയിലാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നത്. കൃഷിഭൂമിയുടെ വിസ്തൃതിയുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ 22 പ്രധാനവിളകൾ റാങ്കടിസ്ഥാനത്തിൽ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.
തെങ്ങ്
റബ്ബർ
നെല്ല്
വാഴ
കമുക്
പ്ലാവ്
കാപ്പി
കുരുമുളക്
മാവ്
മരച്ചീനി
കശുമാവ്
ഏലം
തേയില
ജാതി
പപ്പായ
മുരിങ്ങ
കൊക്കോ
18. വാളൻപുളി
19. കൈതച്ചക്ക
20. ചേമ്പ്
21. ചേന
22. പച്ചപ്പയർ

ഭൂപ്രകൃതിയിലെ വൈവിധ്യവും കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രത്യേകതയും പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിയുമൊക്കെ വരദാനമായി ലഭിച്ച നാടാണ് കേരളം.കേരം തിങ്ങിയ കേരളനാട്ടിലെ നെൽകൃഷി ഏറെ പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു. സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ സൗരഭ്യം തേടി വന്നവർ ഏറെയായിരുന്നല്ലോ? മറ്റു നാടുകളുമായി മലയാളിയോളം ബന്ധം പുലർത്താൻ കഴിവുള്ളവർ വേറെയില്ലായിരുന്നു, പണ്ടും ഇന്നും. ഈ ബാന്ധവവും കാർഷികവിളകളുടെ വരവിനു കാരണമായിട്ടുണ്ട്. പുതിയ വിളകൾ പരീക്ഷിക്കാനാള്ള മലയാളിയുടെ ഇന്നും തുടരുന്ന വ്യക്തിപരമായ അഭിനിവേശവും വിളവൈവിധ്യത്തിനുള്ള കാരണങ്ങളിലൊന്നായി വിദഗ്ദർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. തുണ്ടുതുണ്ടായി മാറിയ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ പലവിളകൾ തനിനിറച്ച് നട്ട് വരുമാനം കൂട്ടാനും വീട്ടിലേക്കുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും മറ്റു ഉത്പന്നങ്ങളും വിളയിക്കാനുള്ള തന്ത്രമാണ് മലയാളി ഇപ്പോൾ അനുവർത്തിക്കുന്നതെന്നതും പലവിളകൾ പരീക്ഷിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ആർദ്രഉഷ്ണമേഖലയിൽപെടുന്ന കേരളത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പ്രദേശങ്ങളിലും ഉഷ്ണമേഖലയിൽ വളരുന്ന വിളകളാണ് കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ തണുപ്പുള്ള ഹൈറേഞ്ച് മേഖലകൾ ശീതകാലാവസ്ഥയിൽ വളരുന്ന വിളകൾക്കും സാധ്യത നൽകുന്നു. ആപ്പിൾ, പീച്ച്, പ്ലം, സ്ട്രോബറി എന്നിവയൊക്കെ വിളയുന്ന ഇടുക്കിയിലെ കാന്തല്ലൂരും വട്ടവടയും ഉദാഹരണങ്ങൾ. എന്തായാലും മണ്ണും മഴയും വെയിലും കനിഞ്ഞനുഗ്രഹിച്ചതിനാൽ കാർഷികവൈവിധ്യത്തിൻ്റെ നാടെന്ന പുകഴും കേരളത്തിനു ചേരും. തന്നതുകാർഷിക വിള വൈവിധ്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനും പരിസ്ഥിതിയെ പരിപാലിക്കാനും തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും ഉറപ്പാക്കാനും കേരളം കൃഷി തുടരുക തന്നെ വേണം. കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പരിഗണിച്ച് കേരള മോഡലിലാവണം കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്.

Advertisement
1000x200 PX MALAYALI DCTR MDX-02-02
Continue Reading
Advertisement
1000x200 PX MALAYALI DCTR MDX-02-02
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Agriculture

അൽഫോൻസോ മാങ്ങയ്ക്ക് പുതിയ ബ്രാൻഡ് നാമം നൽകി ചെറുകിട കർഷകർ: നേരിട്ട് ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക്

Published

on

ചെറുകിടകർഷകരുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഇനി അൽഫോൻസോ മാങ്ങകൾ
Aamore ‘ എന്ന ബ്രാൻഡ് നെയിമിൽ നേരിട്ട് ഉപഭോക്തക്കളിലെത്തും. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ‘ ദ കൊങ്കൺ രത്നഗിരി ഭൂമി അഗ്രോ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി’ യാണ് പുതിയ ഉദ്യമത്തിന് മുൻകൈയെടുക്കുന്നത്. ഉയർന്ന ഗുണമേൻമയിൽ ഉയർന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതും ഫ്രഷ്നെസ്സ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതുമായ മാങ്ങകൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അൽഫോൻസോ ഫാനുകൾക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് പുതിയ സംരഭത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. മുന്നൂറോളം ചെറുകിട കർഷകരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി. കയറ്റുമതിക്കാവശ്യമായ അറിവും സൗകര്യങ്ങളും നൽകി പ്രാദേശിക കർഷകരെ പ്രാപ്തരാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ തുടക്കമായി ഇതിനെ കണക്കാക്കാം. ഏറ്റവും മികച്ച പാക്കേജിങ്ങ് സംവിധാനങ്ങൾ, സ്കാനിങ്ങ് സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയൊരുക്കുന്നതിനു പുറമേ, ഫാമിൽ നിന്ന് തീൻമേശയിലെത്തുന്നതു വരെ സമഗ്ര മായ ‘ ടേസബിലിറ്റി ‘ സംവിധാനവും ഒരുക്കും. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന മാങ്ങയുടെ ഉറവിടം എളുപ്പത്തിൽ അറിയാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ ഗുണമേന്മ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുമെന്നു മാത്രമല്ല, വ്യാജൻമാർ പുറത്താവുകയും ചെയ്യും. തുടക്കമെന്ന നിലയിൽ ആദ്യത്തെ വർഷം യു.എസ്.എ, യു.കെ., യൂറോപ്പ്, അബുദാബി എന്നീ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും ‘ Aamore ‘ അരങ്ങേറ്റം നടത്തും. ഡൽഹിയിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് aamore.co.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് മാങ്ങകൾ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. മാങ്ങകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കർഷകർ എന്നതിനപ്പുറം ,സ്വന്തം ബ്രാൻഡിൽ വിപണനം ചെയ്യുന്ന സംരഭകരായി മാറിയതിൽ വലിയ അഭിമാനത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാണ് ഇവിടുത്തെ കർഷകർ. പുത്തൻ ആശയങ്ങളും രീതികളും ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധം കർഷകരെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിലാണ് കമ്പനിയുടെ ശ്രദ്ധ. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രീമിയം ഉത്പന്നങ്ങൾ അവ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് എത്തിക്കാൻ ഇതുവഴി കഴിയുന്നു.പലപ്പോഴും ചെറുകിട കർഷകർക്ക് തങ്ങളുടെ ഉത്പന്നം നേരിട്ട് വിപണിയിലെത്തിച്ച് നേട്ടം കൊയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാറില്ല. ഇതിനൊരു ബദൽ കണ്ടെത്തുകയാണ് കൊങ്കൺ രത്നഗിരി കമ്പനി ചെയ്യുന്നത്.

Advertisement
1000x200 PX MALAYALI DCTR MDX-02-02
Continue Reading

Agriculture

അധിനിവേശ സസ്യങ്ങളും ജീവികളും : ലോകത്തിനുണ്ടാകുന്നത് വൻനഷ്ടം, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയ്ക്കും ഭീഷണി

Published

on

അധിനിവേശ സസ്യങ്ങളും ജീവികളും ചേർന്ന് ഒരു വർഷത്തിൽ ലോകത്തിനുണ്ടാക്കുന്ന നഷ്ടം 35 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണെന്ന് കണക്കുകൾ. ഓരോ പത്തുവർഷത്തിലും ഈ നഷ്ടം നാലിരട്ടിയായി വർധിക്കുന്നുമുണ്ട്.മ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കു മാത്രമല്ല ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, ആരോഗ്യം എന്നിവയ്ക്കും അധിനിവേശം ഭീഷണിയാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു.ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും അധിനിവേശ സസ്യങ്ങളും ജീവികളും മേൽപ്പറഞ്ഞ മേഖലകളിൽ നഷ്ടം വരുത്തി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തു വ്യാപകമായി കാണുന്ന 10 അധിനിവേശ സസ്യങ്ങളിൽ ഏഴെണ്ണമാണ് ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച, റുബീനിയ, മട്ടിപ്പൊങ്ങില്യം,കടലാവണക്ക്, ഇപ്പിൾ, കൊങ്ങിണിച്ചെടി ,കുളവാഴ എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അധിനിവേശ സസ്യങ്ങൾ. കുളവാഴ, ഇപ്പിൾ, കൊങ്ങിണിച്ചെടി,കടലാവണക്ക്, കമ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച എന്നിവ കേരളത്തിലുമുണ്ട്. ആഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റവും ദോഷഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നു കരുതുന്ന പത്തിനം അധിനിവേശ ജാതികളിൽ അഞ്ചെണ്ണം കേരളത്തിലുണ്ട്. കോമൺ കാർപ്പ് മത്സ്യം, ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ചുകൾ, പഴയീച്ച, കുളവാഴ ,മരച്ചീനിയിലെ മിലിബഗ്ഗ് എന്നിവയാണ് ആ ജാതികൾ. ധൃതരാഷ്ട്രപച്ച ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു ചില അധിനിവേശ സസ്യങ്ങളും കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അധിനിവേശ സസ്യങ്ങൾ മനുഷ്യനും വന്യജീവികളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളുടെ മൂല കാരണങ്ങളിലൊന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ചയും കൊങ്ങിണിച്ചെടിയുമൊക്കെ കാട്ടിൽ വ്യാപകമായി വളർന്നതോടെ ആനയ്ക്കും മറ്റും തീറ്റയാകുന്ന സസ്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞു.ഈറ്റയെ മറികടന്ന് ധൃതരാഷ്ട്ര പച്ച വളർന്നപ്പോൾ ആദിവാസികളുടെ തൊഴിലും നഷ്ടപ്പെടുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

Continue Reading

Agriculture

വാതംവരട്ടി ചെടിയിൽ നിന്ന് ഔഷധകഘടകങ്ങൾ: കാർഷിക സർവകലാശാലയ്ക്ക് പേറ്റൻറ്

Published

on

കേരളത്തിൽ മിക്കവാറും ജില്ലകളിൽ, ചതുപ്പുകളിലും വയലുകളിലും കാണപ്പെടുന്ന വാതംവരട്ടി (Artanema sesamoides) എന്ന ചെടിയിൽ നിന്നും ഫിനൈൽ പ്രൊപ്പനോയ്ഡ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നതും ഔഷധമൂല്യമുള്ളതുമായ രാസസംയുക്തങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയയ്ക്ക് കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയ്ക്ക് ഇൻഡ്യൻ പേറ്റന്റ് ലഭിച്ചു.
അസ്ഥി, പേശി സംബന്ധങ്ങളായ നീരുവീക്കത്തിനു നാട്ടുവൈദ്യത്തിലും ആയുർവേദത്തിലും ഉപയോഗത്തിലുള്ള ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണിത്. ഈ സസ്യത്തിൻറെ വേരുകൾ, ഇലകൾ, വിത്തുകൾ എന്നിവ വാതരോഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അതിന്റെ രോഗശമന സ്വഭാവത്തിന് നിദാനമായ സജീവ ഘടകങ്ങളും അതിന്റെ പ്രവർത്തന രീതിയും പഠനവിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ചെടിയുടെ വേരും ഇലയും ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള ഫിനൈൽപ്രോപ്പനോയിഡ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ജൈവരാസ സംയുക്തങ്ങളാൽ സംമ്പുഷ്ടമാണ്.

Advertisement
1000x200 PX MALAYALI DCTR MDX-02-02

ആക്റ്റിയോസൈഡ് (Acteoside), അർട്ടാമിനോസൈഡ് എ/ ട്രൈക്കോസാന്തോസൈഡ് എ (Artanemoside A/ Trichosanthoside A) എന്നീ രാസഘടകങ്ങൾ ശുദ്ധമായ സംയുക്തങ്ങളായി വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയക്കാണ് പേറ്റൻറ് ലഭിച്ചത്. ഉയർന്ന നിരോക്സീകരണ ശേഷിയും നീരുനിയന്ത്രണ ശേഷിയും അണുബാധ നിയന്ത്രണ ശേഷിയും ഉള്ളവയാണ് ഈ ജൈവ രാസ സംയുക്തങ്ങൾ. ഇതിൽ ആക്റ്റിയോസൈഡ് കരളിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും, നീര് നിയന്ത്രിക്കുന്നതും, കാൻസർ കോശങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതുമാണെന്നു മുൻശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്.
ആക്റ്റിയോസൈഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫെനൈലെത്തനോയിഡ് ഗ്ലൈക്കോസൈഡുകൾ ന്യൂറോട്രോപിന്റെ ഉൽപ്പാദനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

കേരള സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ, കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള ഓടക്കാലിയിലുള്ള സുഗന്ധ തൈല ഔഷധസസ്യ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഗവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ഡോ. ആൻസി ജോസഫ്, ഡോ. സാമുവേൽ മാത്യു, ഡോ. എ.എം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ എന്നിവരാണ് ഗവേഷകർ.

Advertisement
1000x200 PX MALAYALI DCTR MDX-02-02
Continue Reading

Featured