യു.കെ പൗരന്മാർക് ഇന്ത്യ ഏർപ്പെടുത്തിയ ക്വാറന്റൈൻ പിൻവലിച്ചു

കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ യു.കെ യിൽ നിന്നും വരുന്നവർക്ക് ഇന്ത്യ പത്തു ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈൻ നിർബന്ധമാക്കിയിരുന്നു .എന്നാൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ ക്വാറന്റീൻ യുകെ പിൻവലിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ,യു.കെ പൗരന്മാർക് ഏർപ്പെടുത്തിയ ക്വാറന്റൈൻ ഇന്ത്യ പിൻവലിച്ചു . രാജ്യാന്തര യാത്രാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിഷ്‌കരിച്ച ശേഷം, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്കു ക്വാറന്റീനും നെഗറ്റീവ് കോവിഡ് പരിശോധനയും യുകെ നിർബന്ധമാക്കിയിരുന്നു.

ഇതിനു മറുപടിയെന്നോണം യുകെയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള എല്ലാ യാത്രക്കാരും നെഗറ്റീവ് ആർടി-പിസിആർ റിപ്പോർട്ട് കൈവശം വയ്ക്കുകയും ഇവിടെ എത്തിയശേഷം 10 ദിവസം നിർബന്ധിത ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയണമെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

Related posts

Leave a Comment