കോൺഗ്രസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം : ഉമ്മൻചാണ്ടി

കോട്ടയം : കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉമ്മൻചാണ്ടി.അതിനുവേണ്ടി എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള പിന്തുണ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

Related posts

Leave a Comment