ടി.സി വേണ്ട, സ്കൂളിൽ ചേരാൻ സാക്ഷ്യപത്രം മതി

തിരുവനന്തപുരം: ഇഷ്ടമുള്ള സ്കൂളുകളിൽ പ്രവേശനം നേടുന്നതിന് ടി.സി നിർബന്ധമില്ലെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്വയം തയാറാക്കിയ സാക്ഷ്യപത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രവേശനം നൽകണമെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി. ഷംസീറിന്റെ സബ്മിഷന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. ചില സ്കൂളുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വക്കീൽ നോട്ടിസ് അയക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ഇക്കാര്യം ഗൗരവമായാണ് കാണുന്നത്. ടിസി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏതൊരു കുട്ടിക്കും വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമപ്രകാരം അതാത് സ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകൻ ടിസി നൽകേണ്ടതുണ്ട്. അതേസമയം, ചേരുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്കൂളിന്റെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് മാത്രമേ അഡ്മിഷൻ നൽകാൻ സാധിക്കൂ.  ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ട്രാൻസ്ഫർ  സിംഗിൾ വിൻഡോ അഡ്മിഷൻ നടപടി ക്രമം അനുസരിച്ച് നടക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Related posts

Leave a Comment