മഴക്കെടുതി ; കേരളത്തിന് ഒരു കോടി രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് സ്റ്റാലിൻ

മഴക്കെടുതി മൂലം ദുരിതത്തിലേക്ക് വീണുപോയ കേരളത്തിന് താങ്ങായി തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിൻ. കേരളത്തിലെ ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു കോടി രൂപയാണ് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Related posts

Leave a Comment