വിതുരയിൽ ആറു വയസുകാരൻ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: വിതുരയിൽ ആറു വയസുകാരൻ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു. വിതുര തള്ളച്ചിറ കാവുവിള സുനിൽ ഭവനിൽ സൗരവ് (6)ആണ് മരിച്ചത്. മുറ്റത്ത് കളിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കെ എർത്തു കമ്പിയിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

Related posts

Leave a Comment