2019-ൽ കേരളത്തിൽ അമ്മമാരായ കൗമാരക്കാരുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്കുകൾ പുറത്ത്

തിരുവനന്തപുരം: 2019 ൽ കേരളത്തിൽ പ്രസവിച്ച 20,995 പേര് കൗമാരക്കാരാണെന്ന് ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട്. സാമൂഹിക വികസന സൂചകങ്ങളിൽ ഉയർന്ന റാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ശൈശവ വിവാഹമെന്ന ദുരാചാരത്തിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനം ഇതുവരെ മോചിതരായിട്ടില്ലെന്ന് ഡാറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.15 നും 19 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഈ കൗമാര അമ്മമാരിൽ 316 പേർ അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു, 59 പേർ അവരുടെ മൂന്നാമത്തെയും 16 പേർ 4-ാമത്തെ കുഞ്ഞിനെയും പ്രസവിച്ചു എന്ന് 2019 -ലെ സുപ്രധാന സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത്.

ഭൂരിഭാഗം സ്ത്രീകളും(15,248 ) നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. 5,747 പേർ മാത്രമാണ് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നത്. കൂടാതെ, 57 പേർക്കൊഴികെ മറ്റെല്ലാവർക്കും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു.അവരിൽ 38 പേർക്ക് പ്രാഥമിക തലത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും 1,463 പേർക്ക് പ്രാഥമിക തലത്തിനും പത്താം ക്ലാസിനും ഇടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. 57 പേർ നിരക്ഷരരും 3,298 അമ്മമാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ലഭ്യമല്ല.ശരിയായ വിലയിരുത്തലിനായി കൂടുതൽ സമഗ്രമായ പഠനത്തിന് ഡാറ്റ ആവശ്യമാണെന്ന് പൊതുജനാരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ ഡോ കെ വി രാമൻകുട്ടി പറഞ്ഞു.

Related posts

Leave a Comment