എസ് എഫ് ഐ ‘സവർക്കർ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ’യാകുന്നതിൽ ഖേദിക്കുന്നു.! ; വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ കാവിവത്കരണം അവസാനിപ്പിക്കുക : കെ എസ് യു

കണ്ണൂർ : കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകളെ സംഘപരിവാറിന് അടിയറവു വെയ്ക്കുന്ന കേരള സർക്കാറിന്റെ കാവിവത്ക്കരണസമീപനം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് കെഎസ്‌യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെഎം അഭിജിത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വിപ്ലവ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനമെന്ന ലേബലിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവർ
‘സവർക്കർ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ’യാകുന്നതിൽ ഖേദിക്കുന്നതായും അഭിജിത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Related posts

Leave a Comment