ഒമാനില്‍ സ്കൂളുകള്‍ 12 ന് തുറക്കും

അടുത്ത മാസം 12 ന് ഒമാനിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ തുറക്കാൻ തീരുമാനം. വിദ്യാർഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കുമുള്ള വാക്സിനേഷൻ ഊർജിതമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണിത്. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ചാണ് സ്കൂളുകൾ തുറക്കുക. 20 കുട്ടികളിൽ താഴെയുള്ള സ്കൂളുകളിൽ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസിൽ എത്താം. 7 മുതൽ പതിനൊന്നു വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ എത്താമെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 30 പേരിൽ കൂടാൻ പാടില്ല.

Related posts

Leave a Comment