മലിനീകരണം, വാഹനപ്പെരുപ്പം എന്നിവ കുറയ്ക്കാം ; വൈദ്യുതിയിൽ ഓടുന്ന സ്കൈബസ് ഉടൻ: കേന്ദ്ര ഗതാഗത മന്ത്രി


ഡൽഹി : മലിനീകരണവും വാഹനപ്പെരുപ്പവും കുറയ്ക്കാനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗമായ വൈദ്യുതിയിൽ ഓടുന്ന സ്കൈബസ് ഉടൻ. ഡൽഹിയിലേയും ഹരിയാനയിലേയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്കൈബസ് ഉടൻ വരുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ചെലവ് കുറവും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവുമായ സ്കൈബസ് പദ്ധതിയുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ടുപോകുകയാണെന്ന് നേരത്തെ ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി അറിയിച്ചിരുന്നു. ചെറിയ സ്കൈബസിന് ഒരേസമയം 300 ൽ അധികം യാത്രക്കാരെ വഹിക്കാനാവും. നിർമാണ ചെലവും വളരെ കുറവ്.

Related posts

Leave a Comment