Connect with us
48 birthday
top banner (1)

Agriculture

സമുദ്രമത്സ്യ ​ഗവേഷണത്തിൽ ഇനി പൊതുജനങ്ങൾക്കും പങ്കാളികളാകാം
സിഎംഎഫ്ആർഐയുടെ മൊബൈൽ ആപ്പ് റെഡി

Avatar

Published

on

സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണത്തിൽ പൊതുജനങ്ങളെ സഹകരിപ്പിക്കാൻ മൊബൈൽ ആപ്പുമായി കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ​ഗവേഷണ സ്ഥാപനം (സിഎംഎഫ്ആർഐ). ഇന്ത്യൻ തീരങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കടൽമത്സ്യയിനങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ സചിത്രഡേറ്റബേസ് പൊതുജനപങ്കാളിത്തത്തിൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ‘മാർലിൻ@സിഎംഎഫ്ആർഐ’ എന്ന പേരിലുള്ള ആപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ തീരങ്ങളിൽ പിടിക്കപ്പെടുന്ന മീനുകളുടെ ചിത്രങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും ആപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഈ വിവരങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സമുദ്രാതിർത്തിയിലെ മത്സ്യയിനങ്ങളെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാനും മറ്റ് ശാസ്ത്രീയവിവര ശേഖരണത്തിനും സിഎംഎഫ്ആർഐയെ സഹായിക്കും. കടൽ മത്സ്യസമ്പത്തിന്റെ സചിത്രഡേറ്റാബേസ് തയ്യാറാക്കാനും വഴിയൊരുക്കും.
ഭാവിയിൽ എഐ സഹായത്തോടെ, മൊബൈലിൽ മീനിന്റെ ദൃശ്യം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ സമ്പൂർണവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്ന സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കുയാണ് ആപ്പ് വഴിയുള്ള സചിത്രവിവര ശേഖരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ജിയോടാ​ഗിം​ഗ് ഉള്ളതിനാൽ വിവരം കൈമാറുന്ന മത്സ്യയിനങ്ങളുടെ കൃത്യമായ സ്ഥലം രേഖപ്പെടുത്താനാകും. ഇത് മത്സ്യലഭ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങൾ കുറ്റമറ്റതാക്കാൻ സഹായിക്കും.

Advertisement
inner ad
Continue Reading
Advertisement
inner ad
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Agriculture

സ്മാർട്ട് ഡയറി മുതൽ പുൽകൃഷി വരെ : ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിൻ്റെ പദ്ധതികൾക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

Published

on

ക്ഷീരവികസനവകുപ്പ് 2024-25 സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ നടപ്പാക്കാനൊരുങ്ങുന്ന വിവിധ പദ്ധതികൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ താത്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. ഓൺലൈനായിയിട്ടാണ് അപേക്ഷകൾ നൽകേണ്ടത്.
2024 ജൂൺ മാസം 27-ാം തീയതി മുതൽ ജൂലായ് മാസം 20 വരെ ക്ഷീര വികസന വകുപ്പിന്റെ www.ksheerasree.kerala.gov.in എന്ന പോർട്ടൽ മുഖേന രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

പുൽകൃഷി വികസനം, മിൽക്ക് ഷെഡ് പദ്ധതി വികസനം, ഡയറി ഫാം ഹൈജീൻ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം.
20 സെന്റിന് മുകളിലേക്കുള്ള പുൽകൃഷി, തരിശുഭൂമിയിലുള്ള പുൽകൃഷി, ചോളക്കൃഷി, നേപ്പിയർ പുല്ലും മുരിങ്ങയും ഉൾപ്പെടുന്ന കോളാർ മോഡൽ പുൽകൃഷി എന്നീ പദ്ധതികളും, പുൽകൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യന്ത്രവൽക്കരണ ധനസഹായം ജലസേചന ധനസഹായം എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പുൽകൃഷി വികസന പദ്ധതി. ഡയറി ഫാമുകളുടെ ആധുനികവൽക്കരണവും യന്ത്രവൽക്കരണവും, കയർ മത്സ്യബന്ധന മേഖലകൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക പുനരധിവാസ പദ്ധതി, 20 പശു യൂണിറ്റ് , 10 പശു യൂണിറ്റ് , 5 പശു യൂണിറ്റ്, 2 പശു യൂണിറ്റ് , ഒരു പശു യൂണിറ്റ് എന്നീ പശു യൂണിറ്റ് പദ്ധതികൾ, കൂടാതെ യുവജനങ്ങൾക്കായി പത്തു പശു അടങ്ങുന്ന സ്മാർട്ട് ഡയറി ഫാം പദ്ധതി, മിൽക്കിങ് മെഷീൻ വാങ്ങിക്കുന്നതിനുള്ള ധനസഹായം, തൊഴുത്ത് നിർമ്മാണ ധനസഹായം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന മിൽക്ക് ഷെഡ് വികസന പദ്ധതികൾക്കും ഡയറി ഫാമിന്റെ ഹൈജീൻ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായുള്ള പദ്ധതികൾക്കും ksheerasree.kerala.gov.in എന്ന പോർട്ടലിലൂടെ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീരവികസന യൂണിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Advertisement
inner ad
Continue Reading

Agriculture

സുഗന്ധതൈല വിളകളുടെ വികസനത്തിൽ കാർഷിക സർവകലാശാല
‘ബെസ്റ്റ് പെർഫോർമർ’

Published

on

കേന്ദ്ര ധനസഹായത്തോടെ കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാലയില്‍ നടപ്പാക്കുന്ന സുഗന്ധ തൈല വിള വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് അംഗീകാരം. 2023-24 പ്രവര്‍ത്തന മികവിന് കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാല “ബെസ്റ്റ് പെര്‍ഫോമര്‍” അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. ദേശീയ തലത്തില്‍ അടയ്ക്കാ സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ കീഴില്‍ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന 47 കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്നും ആണ് കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാലയെ പ്രസ്തുത അംഗീകാരത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

അടയ്ക്കാ സുഗന്ധവിള ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ധനസഹായത്തോടെ സൂഗന്ധ തൈല വിള വികസനത്തിനായി മേന്‍മയുളള നടീല്‍ വസ്തുക്കളുടെ ഉല്‍പ്പാദനവും വിതരണവും, മികച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യ പ്രചരിപ്പിക്കല്‍ എന്നീ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് സര്‍വകലാശാല പ്രധാനമായും നടപ്പാക്കി വരുന്നത്. ടിഷ്യൂകള്‍ച്ചര്‍ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് രോഗവിമുക്തമായ ഇഞ്ചിയുടെ ഉത്പാദനം വിവിധ ജില്ലകളിലെ കര്‍ഷകരുടെ തോട്ടങ്ങളില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. കൂടാതെ ലോകവ്യാപാരത്തില്‍ പ്രസിദ്ധമായ എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ അപൂര്‍വമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊച്ചിന്‍ ഇഞ്ചി, ആലപ്പി ഫിംഗര്‍ മഞ്ഞള്‍ എന്ന കേരളത്തിന്റെ തനത് ഇഞ്ചി മഞ്ഞള്‍ വ്യാപാര ഇനങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനുളള പദ്ധതികളും കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാല നടപ്പാക്കി വരുന്നു.

Advertisement
inner ad

ശ്രീനഗറിലുളള ഷെര്‍-ഇ-കാഷ്മീര്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍ സയന്‍സ് ആന്റ് ടെക്നോളജിയില്‍ ജൂണ്‍ 10,11 തിയതികളിലായി നടത്തിയ ആനുവല്‍ ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിംങ്ങില്‍ വച്ച് കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാലയുടെ നോഡല്‍ ഓഫീസറായ ഡോ. ജലജ. എസ്. മേനോന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസ് റിസര്‍ച്ച് ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. ആര്‍. ദിനേഷ് -ല്‍ നിന്നും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ഫലകവും ഏറ്റുവാങ്ങി. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഹോര്‍ട്ടിക്കള്‍ച്ചര്‍ കമ്മീഷണര്‍ ഡോ. പ്രഭാത് കുമാര്‍, അടയ്ക്കാ സൂഗന്ധവിള ഗവേഷണ ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. ഹോമി ചെറിയാന്‍ എന്നിവര്‍ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

    
Advertisement
inner ad
Continue Reading

Agriculture

സംസ്ഥാനത്ത് പച്ചക്കറി വില കുതിച്ചുയരുന്നു

Published

on

സംസ്ഥാനത്ത് പച്ചക്കറി വിലയിൽ വൻ വർധന. കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയിലധികമായി സംസ്ഥാനത്തെ പച്ചക്കറി വിലയിൽ വൻ വർധനവാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭൂരിഭാഗം പച്ചക്കറികൾക്കും വിപണയിൽ വില ഇരട്ടിച്ചു.

Advertisement
inner ad

ഏറ്റവും ഉയർന്നത് 100 രൂപയിൽ താഴെയായിരുന്ന പയറിന്റെ വിലയാണ്. ഇപ്പോൾ കിലോയക്ക് 200 രൂപവരെയായിട്ടുണ്ട് പലയിടങ്ങളിലും. പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി എന്നിവയ്ക്കും വില വർധിച്ചു. കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടായ മാറ്റമാണ് പച്ചക്കറി വില ഉയരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം.
വേനൽ കടുത്തതിനെ തുടർന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകയിലും കൃഷി കുറഞ്ഞു. വിളവിനെയും വേനൽ ബാധിച്ചിരുന്നു. കടുത്ത വേനലിന് പിന്നാലെ മഴക്കാലം കൂടി ശക്തമായതോടെ പച്ചക്കറി വില ഇനിയും ഉയർന്നേക്കുമെന്നാണ് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നത്.

Advertisement
inner ad
Continue Reading

Featured