അതി തീവ്ര മഴയെത്തുടര്‍ന്ന് പി എസ് സി പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവെച്ചു

തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാനത്തെ ഏതാനും ജില്ലകളില്‍ അതിതീവ്ര മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഈ മാസം 21, 23 തീയതികളില്‍ നടത്താന്‍ ഇരുന്ന പി എസ് സി പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവെച്ചു. പുതുക്കിയ തീയതികള്‍ പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്ന് പി എസ് സി അറിയിച്ചു.പി എസ് സി ബിരുദ തല പ്രാഥമിക പരീക്ഷയാണ് ഒക്ടോബര്‍ 23ന് നടത്താനിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഒക്ടോബര്‍ മുപ്പതിന് നിശ്ചയിച്ച്‌ പരീക്ഷകള്‍ക്ക് നിലവില്‍ മാറ്റമില്ല.

Related posts

Leave a Comment