ഇരുട്ടടി തുടരുന്നു; ഇന്ധന വില വീണ്ടും കൂട്ടി

ഇന്ധന വില വീണ്ടും കൂട്ടി. പെട്രോള്‍ ലീറ്ററിന് 35 പൈസയും ഡീസലിന് 37 പൈസയും കൂട്ടി. തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോള്‍ ലീറ്ററിന് 111.15 രൂപ, ഡീസല്‍ 104.88 രൂപ. കൊച്ചിയിൽ പെട്രോള്‍ വില 108.95, ഡീസല്‍ 102.80. കോഴിക്കോട് പെട്രോള്‍ 109.09, ഡീസല്‍ 102.94 എന്നിങ്ങനെയാണ് വിവിധ നഗരങ്ങളിലെ വില. ഒരു മാസത്തിനിടെ പെട്രോളിന് 9 രൂപയും ഡീസലിന് 7 രൂപയുമാണ് വർധിപ്പിച്ചത്.

Related posts

Leave a Comment