പെട്രോള്‍ ഡീസല്‍ വിലയില്‍ ഇന്നും വര്‍ധനവ്

കൊച്ചി: കേരളത്തിലും ഡീസല്‍ ലിറ്ററിന് 100 രൂപ കടന്നു. പാറശാലയില്‍ ഒരു ലിറ്റര്‍ ഡീസലിന് വില 100 രൂപ 11 പൈസയായി. ഇടുക്കി പൂപ്പാറയില്‍ 100 രൂപ അഞ്ച് പൈസയുമാണ്. ഇന്ന് ലിറ്ററിന് 38 പൈസയാണ് ഇന്ന് കൂടിയത്. ഇതോടെ ഡീസല്‍വില 100 കടന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം 12 ആയി. പെട്രോള്‍ ലീറ്ററിന് 30പൈസ കൂട്ടി പാറശാലയില്‍ 106രൂപ 57 പൈസയായി. 16 ദിവസത്തിനിടെ ഡീസലിന് കൂട്ടിയത് 3രൂപ 85 പൈസയാണ്. പെട്രോളിന് രണ്ടുരൂപ 67പൈസയും കൂട്ടി.

Related posts

Leave a Comment