കുട്ടികൾക്കായി ഓപ്പൺ ഫോറമൊരുക്കി നാഷണൽ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കൗൺസിൽ

കോഴിക്കോട്: കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേദിയൊരുക്കി നാഷണൽ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കൗൺസിൽ. ശിശുദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന ഓപ്പൺ ഫോറമാണ് കുട്ടികൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ എന്തു തന്നെയായാലും പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരവസരമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

കുട്ടികളുടെ കലാവാസന മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് വർധിപ്പിക്കുക എന്ന ആശയത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ അവരുടെ അറിവും സന്തോഷവും പങ്കുവെക്കാനുമുള്ള ഒരവസരം കൂടെയാകുമെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു.

സംഘടനയുടെ നൈറ്റിങ് ഗെയ്ൽസ് സർക്കിളാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. നവംബർ 14 ന് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 12 മണി വരെ സൂം വഴിയാണ് പരിപാടി. 3 വയസ് മുതൽ 13 വയസ് വരെയുള്ള എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9995014607.

Related posts

Leave a Comment