വെസ്‍പ , അപ്രീലിയ സ്‍കൂട്ടറുകള്‍ക്ക് ഓണം ഓഫറുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം : വെസ്‍പ , അപ്രീലിയ ശ്രേണിയിലുള്ള സ്‍കൂട്ടറുകൾക്ക് ഓണം ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഓണം ഓഫറുകളുടെ ഭാഗമായി മുഴുവൻ വെസ്പ & അപ്രീലിയ ശ്രേണിയിലുള്ള സ്‍കൂട്ടറുകൾക്ക് സൗജന്യ ഇൻഷൂറൻസ് ആണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.
ഓരോ പർച്ചേസിനും സൗജന്യമായി ‘ഓണം കിറ്റ്’ ആണ് മറ്റൊരു സമ്മാനം. പത്ത് ശതമാനം മുതൽ കുറഞ്ഞ പലിശയുള്ള കോവിഡ് യോദ്ധാക്കൾക്കുള്ള സീറോ ഡയറക്റ്റ് പർച്ചേഴ്‍സ് പദ്ധതി, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അവരുടെ ഐഡി കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച്‌ നൂറ് ശതമാനം ധനസഹായത്തോടെ വാഹനം വാങ്ങാനും ഈ കാലയളവിൽ കഴിയും.

Related posts

Leave a Comment