വിദേശ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്; വഞ്ചിതരാകരുതെന്ന് നോർക്ക

തിരുവനന്തപുരം: വിദേശത്തേക്ക് നോർക്ക റൂട്ട്‌സ് വഴി നടത്തുന്ന റിക്രൂട്ടമെന്റുകളിൽ നോർക്കയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ www.norkaroots.org വഴി മാത്രമേ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളുവെന്ന് നോർക്ക സി.ഇ.ഒ അറിയിച്ചു. ഖത്തറിലെ ബിർള പബ്ലിക് സ്‌കൂളിലേക്ക് നോർക്ക റൂട്ട്‌സ് വഴി നടക്കുന്ന അധ്യാപക-അനധ്യാപക നിയമങ്ങളിലേക്ക് അപേക്ഷി സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി ചില വ്യാജ വെബ്്‌സൈറ്റ് വിലാസങ്ങൾ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ അറിയിപ്പ്. ഇതിനെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കും.
നോർക്കയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിന് പുറമെയുള്ള വെബ്‌സൈറ്റുകളിലോ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രചരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിലോ സ്വന്തം വിശദാംശങ്ങളും അപേക്ഷകളും സമർപ്പിച്ച് വഞ്ചിതരാവാതിരിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നോർക്ക റൂട്ട്‌സിന്റെ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റുകൾക്ക് അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നതിനോ ഏതെങ്കിലുംതരത്തിലെ ഫീസ് ഇടാക്കുന്നതിനോ മറ്റൊരു ഏജൻസിയെയും നോർക്ക ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

Related posts

Leave a Comment