നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന് തിങ്കളാഴ്ച തുടക്കം

*സഭ ചേരുന്നത് നിയമ നിർമാണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമെന്ന് സ്പീക്കർ
തിരുവനന്തപുരം: പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെ മൂന്നാം സമ്മേളനത്തിന് തിങ്കളാഴ്ച തുടക്കമാകും. പൂര്‍ണ്ണമായും നിയമനിര്‍മ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സഭ ചേരുന്നതെന്ന് സ്പീക്കർ എംബി രാജേഷ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 213 പ്രകാരം പല സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ആകെ 45 ഓര്‍ഡിനന്‍സുകളാണ് ഇപ്പോള്‍ നിലവിലുള്ളത്. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വര്‍ഷമായി സഭാ സമ്മേളന ദിനങ്ങളില്‍ ഗണ്യമായ കുറവു വന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഓര്‍ഡിനന്‍സുകള്‍ക്ക് പകരമുള്ള ബില്ലുകള്‍ യഥാസമയം പാസ്സാക്കാന്‍ കഴിയാതിരുന്നത്. പകരം നിയമ നിര്‍മ്മാണം നടത്താതെ ആവര്‍ത്തിച്ചാവര്‍ത്തിച്ച് ഓര്‍ഡിനന്‍സുകള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനത്തില്‍ ഒരംഗം ഉന്നയിച്ച  ക്രമപ്രശ്നം തീര്‍പ്പാക്കിക്കൊണ്ട് നിയമനിര്‍മ്മാണത്തിനായി ഒരു പ്രത്യേക സഭാ സമ്മേളനം ചേരേണ്ടതാണെന്നും നിലവിലുള്ള എല്ലാ ഓര്‍ഡിനന്‍സുകള്‍ക്കുമുള്ള ബില്ലുകള്‍ സഭയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു പാസാക്കുവാന്‍ പ്രത്യേക പരിശ്രമം ഉണ്ടാകേണ്ടതാണെന്നും ചെയര്‍ റൂള്‍ ചെയ്തിരുന്നു. അതിന്‍റെകൂടി പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിയമ നിര്‍മമാണത്തിനു മാത്രമായി സഭയുടെ മൂന്നാം സമ്മേളനം ചേരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 24 ദിവസം സഭ സമ്മേളിച്ച ശേഷം നവംബർ 12-ന് പിരിയും. 19 ദിവസം നിയമനിര്‍മ്മാണ കാര്യത്തിനും നാലു ദിവസം അനൗദ്യോഗികാംഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിനും ഒരു ദിവസം ഉപധനാഭ്യര്‍ത്ഥനകളുടെ പരിഗണനയ്ക്കും നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്. നിയമനിര്‍മ്മാണ കാര്യത്തില്‍ ആദ്യ രണ്ടുദിവസങ്ങളില്‍ സഭ പരിഗണിക്കുന്ന ബില്ലുകള്‍ കീഴ്വഴക്കമനുസരിച്ച് സ്പീക്കറാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അതുപ്രകാരം തിങ്കളാഴ്ച തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബില്‍, പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ഭേദഗതി) ബില്‍, നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ (ഭേദഗതി) ബില്‍, മുനിസിപ്പാലിറ്റി (ഭേദഗതി) ബില്‍ എന്നിവ പരിഗണിക്കും. അടുത്ത ദിവസം  സംസ്ഥാന ചരക്കുസേവന നികുതി (ഭേദഗതി) ബില്‍, പൊതുവില്‍പ്പന നികുതി (ഭേദഗതി) ബില്‍, ധനസംബന്ധമായ ഉത്തരവാദിത്ത (ഭേദഗതി) ബില്‍ എന്നിവയും സഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരും. തുടർന്ന് ഈ ബില്ലുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റികളുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിടും.  ഒക്ടോബർ ആറുമുതൽ സഭ പരിഗണിക്കുന്ന ബില്ലുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിശദാംശം ആദ്യദിവസം ചേരുന്ന കാര്യോപദേശക സമിതി ശുപാര്‍ശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുക. മറ്റ് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ബില്ലുകളും മൂന്നാം സമ്മേളനം പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. വിവിധ സര്‍വ്വകലാശാലാ നിയമങ്ങള്‍ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള ബില്ലുകള്‍, കള്ള് വ്യവസായ വികസന ബോര്‍ഡ് ബില്‍, മത്സ്യലേലവും വിപണനവും ഗുണനിലവാര പരിപാലനവും ബില്‍, കേരള പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് ബില്‍, സംസ്ഥാന മെഡിക്കല്‍ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ബില്‍, ധാതുക്കള്‍ (അവകാശങ്ങള്‍ നിക്ഷിപ്തമാക്കല്‍) ബില്‍, സൂക്ഷ്മ-ചെറുകിട-ഇടത്തരം വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ സുഗമമാക്കല്‍ (ഭേദഗതി) ബില്‍ തുടങ്ങിയവയാണത്. 

Related posts

Leave a Comment