നിതി ആയോഗിന്റെ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ദാരിദ്ര്യ സൂചിക പുറത്തുവന്നു ; സൂചിക ഏറ്റവും പുറകിൽ ബി.ജെ.പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ

ന്യൂഡൽഹി : രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ദാരിദ്ര്യമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളായി യുപിയും ബിഹാറും ജാർഖണ്ഡും. നിതി ആയോഗിന്റെ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ദാരിദ്ര്യ സൂചികയിലേതാണ് വിവരം.

ബിഹാർ ജനസംഖ്യയുടെ 51.91 ശതമാനവും, ജാർഖണ്ഡ് 42.16 ശതമാനം, ഉത്തർപ്രദേശ് 37.79 ശതമാനം, മധ്യപ്രദേശ് 36.65 ശതമാനം, മേഘാലയ 32.67 ശതമാനവും ദാരിദ്ര്യമനുഭവിക്കുന്നതായാണ് നിതി ആയോഗിന്റെ കണ്ടെത്തൽ.

ഏറ്റവും കുറവ് ദാരിദ്ര്യമുള്ള സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്, 0.71 ശതമാനം. ഗോവ 3.76, സിക്കിം 3.82, തമിഴ്നാട് 4.89, പഞ്ചാബ് 5.59 എന്നിവിടങ്ങളിലും കുറവാണെന്ന് കണക്കുകൾ പറയുന്നു. ഓക്സ്ഫോർഡ് പോവാർട്ടി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവും യുഎന് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമും വികസിപ്പിച്ച ആഗോളതലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട രീതിശാസ്ത്രത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ദാരിദ്ര്യ സൂചിക കണക്കാക്കുന്നത്.

Related posts

Leave a Comment