മനോരമ ദേശാഭിമാനിക്ക് പഠിക്കുന്നു ; കോൺഗ്രസിന്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ ആരെയും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല

കഴിഞ്ഞദിവസം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കെഎസ്‌യു പുനസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനോരമയിൽ വന്ന വാർത്തക്കെതിരെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് രംഗത്ത് .കോൺഗ്രസ്സ് ആഭ്യന്തരകാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതും അത് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതും ദേശാഭിമാനിയായിരുന്നെങ്കിൽ അതിപ്പോ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് മലയാള മനോരമയാണു. വ്യാജവാർത്തകൾ നല്കി മനോരമ കോൺഗ്രസ്സ് പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർക്കാൻ ആരിൽ നിന്നാണു അച്ചാരം വാങ്ങിയതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണം. കോൺഗ്രസ്സ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്നതും നടക്കാത്തതും മാത്രമല്ല നടക്കാൻ പോകുന്നതുമൊക്കെ ഭാവനയിൽ കണ്ട് വാർത്തയാക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപെടുന്നത് മനോരമ മനസിലാക്കുന്നില്ലയെന്നത് ഖേദകരം. മനോരമ വ്യാജവാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും കോൺഗ്രസ്സ് പ്രവർത്തകരിൽ ആശയകുഴപ്പമുണ്ടാക്കുകയും അത് വഴി പ്രചാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുകയാണു. പക്ഷേ മനോരമയ്ക്കും തെറ്റി കോൺഗ്രസ്സ് പാർട്ടിയും പ്രവർത്തകരും മനോരമയെ അന്ധമായി വിശ്വസ്സിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടമൊക്കെ മാറി ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ പറ്റിയും മനോരമ നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് മനസിലാക്കാനുള്ള ബോധമൊക്കെ പ്രവർത്തർക്കും നേതാക്കൾക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വാർത്തയും ചിത്രയും മനോരഹരമായി കൊടുത്ത് അകത്തെ പേജിലും വരികൾക്കിടയിലും വമ്പൻ ട്വിസ്റ്റ് കാത്തുവയ്ക്കുന്ന രീതിയൊന്നും ഇനി കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കിടയിൽ ചെലവാക്കില്ല. പിണറായി സ്തുതിയും മോദി സ്തുതിയുമൊക്കെ ആകാം പക്ഷേ കോൺഗ്രസ്സ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരകാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ ഒരു മാധ്യമ മുതലാളിക്കും അവകാശമില്ല.
യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സ് പുനസംഘടന നിർത്തിവച്ച വാർത്ത കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ വാസ്തവത്തിന്റെ കണിക പോലുമില്ലയെന്നത് മനോരമയും വ്യാജവാർത്ത നല്കിയ ലേഖകനും മനസിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വാസ്തവസ്ഥിതി പാർട്ടിയിലെ ഉത്തരവാദിത്വപെട്ടവരോട് ചോദിക്കണം. കെപിസിസി അങ്ങനെയൊരു ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടില്ലയെന്നും പുന:സംഘടന വേണ്ടയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലയെന്നും പ്രസിഡന്റ് തന്നെ പത്രപ്രവർത്തകരോട് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു വ്യാജവാർത്ത ലേഖകനു എവിടെനിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് മനോരമ വെളിപെടുത്താൻ തയ്യാറാകണം.
മാധ്യമപ്രവർത്തനം സുതാര്യവും സത്യസന്ധവുമാകണം അല്ലെങ്കിൽ തലകെട്ടിലെ ചിത്രത്തിലുള്ള ധർമ്മോസ്തക് കുലദൈവകം എന്ന വചനം ഒഴിവാക്കി അച്ചടിക്കണം. ഇത്തരത്തിൽ ഒട്ടേറെ പ്രതികരണങ്ങളാണ് സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.

Related posts

Leave a Comment