എൻ സി ഡി സി പദ്യ പാരായണ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

ഗാന്ധി ജയന്തി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദേശീയ ശിശു ക്ഷേമ സംഘടനയായ നാഷണൽ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കൗൺസിലിന്റെ റൈസിംഗ് ക്വീൻസ് സർക്കിൾ പ്രീ പ്രൈമറി, പ്രൈമറി കുട്ടികൾക്ക് ‘എന്റെ ബാപ്പുജി’ എന്ന പേരിൽ പദ്യ പാരായണ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 6 വയസ്സ് മുതൽ 12 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം . നാളെ രാവിലെ 10.30 ന് സൂം മീറ്റിലാണ് പരിപാടി നടത്തുക. ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമകളും അറിവും പങ്കുവെക്കാനും കുട്ടികളുടെ സന്തോഷവും അവരുടെ കലാവാസന മറ്റുള്ളവരിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവും വർധിപ്പിക്കുക എന്ന ആശയത്തിലുമാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു. താല്പര്യമുള്ള എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും, കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സംഘടന ഇടവേളകളിൽ കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികളും നടത്താറുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് +91 81368 00993
വെബ്സൈറ്റ് https://www.ncdconline.org

Related posts

Leave a Comment