സംസ്ഥാനത്ത് സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ തുറക്കാൻ വൈകും

സംസ്ഥാനത്ത് സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ തുറക്കാൻ വൈകും. നിലവിലെ കോവിഡ് സാഹചര്യം അനുകൂലമല്ലാത്തതിനാലാണ് തിയറ്ററുകൾ തുറക്കാത്തതെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഓരോ പടിയായി സംസ്ഥാനം തിരിച്ചെത്തികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യപടിയായി സീരിയൽ ഷൂട്ടിംഗ് അനുവദിച്ചു പിന്നീട് സിനിമാ ഷൂട്ടിംഗ് അനുവദിച്ചു. അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ തീയേറ്ററുകൾ തുറക്കാനും അനുമതി നൽകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Related posts

Leave a Comment