മോഫിയയുടെ മരണം ; സംസ്ഥാനത്തെ കലാലയങ്ങളിൽ ഇന്ന് കെഎസ്‌യു പ്രതിഷേധ ദിനം

തിരുവനന്തപുരം : ജനാധിപത്യ – വിദ്യാർത്ഥി ശബ്ദങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പോലീസ് നടപടി അവസാനിപ്പിക്കുക,മോഫിയ പർവീണിനെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ച സി.ഐ സുധീറിനെ പുറത്താക്കുക,പെൺകുട്ടികൾക്ക് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കേരള സർക്കാർ തയ്യാറാകുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ച് ഇന്ന് കലാലയങ്ങളിൽ കെ.എസ്.യു പ്രതിഷേധദിനമായി ആചരിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ എം അഭിജിത്ത് അറിയിച്ചു.

Related posts

Leave a Comment