രക്തദാനത്തിനായി മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷനുമായി എറണാകുളം ജില്ലാ കോൺഗ്രസ്‌ കമ്മിറ്റി

കൊച്ചി : ‘രക്തദാന’മെന്ന ജീവകാരുണ്യത്തിന് സന്നദ്ധസേനയാകാനും പാതി വഴിയിൽ നിലച്ചു പോയേക്കാവുന്ന ജീവിതങ്ങൾക്ക് കരുതലിന്റെ കവചം തീർക്കുവാനും എറണാകുളം ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് (ഐ) കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്തം സ്വീകരിക്കാനും രക്തദാനം ചെയ്യാനും ഒരു ‘മൊബൈൽ ആപ്പ്’ തയ്യാറാക്കുന്നു. ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാമെന്നും നേതാക്കൾ പറയുന്നു.

Related posts

Leave a Comment