എംജിയില്‍ ഓണ്‍ ലൈന്‍ ബിരുദം

  • കേരളത്തിലാദ്യമായി ഓൺലൈൻ ബിരുദ ബിരുദാനന്തര പ്രോഗ്രാമുകൾ തുടുങ്ങുവാനുള്ള യുജിസിയുടെ അനുമതി മഹാത്മ ഗാന്ധി സർവ്വകലാശാലയ്ക്ക് .

2020 ഒക്ടോബറിലാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി സർവ്വകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് ഓൺലൈൻ ബിരുദ ബിരുദാനന്തര പ്രോഗ്രാമുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി സെൻറർ ഫോർ ഓൺലൈൻ എഡൂക്കേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത്. ‘

ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ ബികോം, ബി.ബി.എ എന്നീ ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകളും എം കോം ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ഓൺലൈനായി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിക്കായി ആപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സർവ്വകലാശാല തീരുമാച്ചു . 2020ൽ അപേക്ഷിച്ച മൂന്ന് പ്രോഗ്രാമുകൾക്കുള്ള അനുമതിയാണ് ഇപ്പോൾ യു.ജി.സി – ഡിസ്റ്റൻസ് എഡൂക്കേഷൻ ബ്യൂറോയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2021 ൽ പത്ത് പ്രോഗ്രാമുകൾ കൂടി ഓൺലൈനിൽ തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ സർവ്വകലാശാല സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ തന്നെ സർവ്വകലാശാല വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള MGU- ALEMS (Automated Learning and Evaluation Management system) എന്ന സമഗ്രമായ സോഫ്റ്റ് വെയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് അഡ്മിഷൻ, അദ്ധ്യാപനം, ലേണിങ്ങ് മാനേജ്മെൻ്റ്, ഫീ പേമെൻ്റ്, പരീക്ഷ, മൂല്യനിർണ്ണയം, മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്., ഓൺലൈൻ ബിരുദ ബിരുദാനന്തര പ്രോഗ്രാമുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതോടെ നിലവിലുള്ള സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ചേർക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ തന്നെ ALEMS ഉപയോഗിച്ച് സർവ്വകലാശാല ഷോർട്ട് ടേം പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് റിമോട്ട് പ്രോക്ടേട് പരീക്ഷകൾ നടത്തി ഫലപ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരുന്നു.

സർവ്വകലാശാലയുടെ കീഴിൽ രൂപം കൊടുത്തിട്ടുള്ള MGUlF (Mahatma Gandhi University Innovation Foundation) എന്ന കമ്പനിയാണ് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനാവശ്യമായ E-learning materials ഉം മറ്റു സങ്കേതിക സഹായങ്ങളും നല്കുന്നത്. അതിനായി അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ സ്റ്റുഡിയോയുടെയും റിക്കോർഡിങ്ങ് ലാബുകളുടെയും നിർമ്മാണം അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്.

ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുന്നതിന് സർവ്വകലാശാലയുടെ അധികാര ദൂര പരിധി ( Territorial jurisdiction) ബാധകമല്ലാത്തതിനാൽ ലോകത്തെവിടെ നിന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് ചേരാമെന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ പ്രവാസി സമൂഹത്തിന് വലിയ സഹായകമാകുമെന്നതിൽ തർക്കമില്ല. അംഗീകൃത പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വച്ചും സുരക്ഷിതമായ റിമോട്ട് പ്രോക്ടേഡ് പരീക്ഷാ സംവിധാനം വഴിയും പരീക്ഷകൾ നടത്താമെന്ന് യുജിസി റെഗുലേഷനിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഓൺലൈൻ ബിരുദ ബിരുദാനന്തര പ്രോഗ്രാമുകൾ റെഗുലർ പ്രോഗ്രാമിന് തുല്യമായി പരിഗണിക്കുന്നതിനാൽ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തുന്ന റെഗുലർ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ തത്തുല്യ സിലബസും കരിക്കുലവും ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് പിന്തുടരണമെന്നും യു.ജി.സി നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. ഓൺലൈൻ പഠനത്തിൽ 75% പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മാത്രമെ പരീക്ഷക്ക് അനുവദിക്കാവു എന്നും യു.ജി.സി റെഗുലേഷനിൽ നിർദ്ദേശമുണ്ട്. 2021-2022 അക്കാദെമിക വർഷത്തെ അഡ്മിഷൻ കോവിഡ് സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് നവമ്പർ മാസം വരെ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതായും യുജിസി വ്യക്തമാക്കി.

വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വൈസ് ചാൻസിലർ പ്രൊഫസർ സാബു തോമസ്, പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ റോബിനറ്റ് ജേക്കബ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Related posts

Leave a Comment