മലപ്പുറത്ത് കോൺഗ്രസിലേക്കുള്ള ഒഴുക്ക് തുടരുന്നു ; ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം ചെറുപ്പക്കാർ കൂടി യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു

മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കോൺഗ്രസിലേക്ക് വിവിധ പാർട്ടികളിൽ നിന്നും ഉള്ള ഒഴുക്ക് തുടരുന്നു.മഞ്ചേരിയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം ചെറുപ്പക്കാർ വിവിധ പാർട്ടികളിൽ നിന്നും രാജിവച്ച് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു.ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. വി എസ് ജോയ് പ്രവർത്തകർക്ക് സ്വീകരണം നൽകി.യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റിജിൽ മാക്കുറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

Related posts

Leave a Comment