മഹാരാഷ്ട്ര പഞ്ചായത്ത് സമിതികളിൽ കോൺഗ്രസിന് മിന്നും വിജയം

മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പഞ്ചായത്ത് സമിതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിളങ്ങി കോൺഗ്രസ്. 141 ൽ കോൺഗ്രസ് 37 സീറ്റുകളാണ് നേടിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണം നടത്തുന്ന മഹാ വികാസ് അഖാഡിയിലെ മറ്റുകക്ഷികളായ ശിവസേന 23 ഉം എൻ സി പി 18 ഉം സീറ്റുകൾ നേടി.

33 സീറ്റുകളാണ് ബി.ജെ.പി നേടിയത്.ഏഴു സീറ്റുകളിൽ സ്വതന്ത്രരാണ് വിജയിച്ചത്. മഹാരാഷ്ട്ര നവനിർമാൺ സേന ഒന്നും മറ്റു പാർട്ടികൾ 26 ഉം സീറ്റുകളിൽ ജയിച്ചു. എന്നാൽ ആറുജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയാണ് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നേടിയത്. 85 ൽ 22 സീറ്റുകളിലാണ് അവർ വിജയിച്ചത്. കോൺഗ്രസ് 19, ശിവസേന 15, എൻ.സി.പി 12 എന്നിങ്ങനെയാണ് സീറ്റുനില. നാലുസീറ്റിൽ സ്വതന്ത്രരും ഒരു സീറ്റിൽ സി പി എമ്മും വിജയിച്ചപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ 12 സീറ്റുകളിൽ വിജയം കൈവരിച്ചു.

Related posts

Leave a Comment