ലിറ്റില്‍ കൈറ്റ്സ്; അഭിരുചി പരീക്ഷ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍, എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ നവംബര്‍ 27ന് നടന്ന ലിറ്റില്‍ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അഭിരുചി പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. സോഫ്റ്റ്‍‍‍വെയര്‍ അധിഷ്ഠിതമായി നടത്തിയ പരീക്ഷയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത 1951 വിദ്യാലയങ്ങളിലെ 80763 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളാണ് പരീക്ഷയില്‍ പങ്കെടുത്തത്. ഇവരില്‍ 1871 വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള 59170വിദ്യാര്‍ത്ഥികളാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അഭിരുചി പരീക്ഷയില്‍ 25 ശതമാനത്തിലധികം മാര്‍ക്ക് നേടിയ നിശ്ചിത എണ്ണം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പരീക്ഷാഫലം അതത് വിദ്യാലയങ്ങളുടെ ലിറ്റില്‍ കൈറ്റ്സ് ഓണ്‍ലൈന്‍ മാനേജിമെന്റ് സിസ്റ്റം ലോഗിനില്‍ ലഭ്യമാണെന്ന് കൈറ്റ് സി.ഇ.ഒ കെ. അന്‍വർ സാദത്ത് പറഞ്ഞു. പരീക്ഷാ ഫലം സ്കൂള്‍ നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡില്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തും.
സംസ്ഥാനത്തെ 2060 ഹൈസ്കൂളുകളിലാണ് ലിറ്റില്‍ കൈറ്റ്സ് യൂണിറ്റുകള്‍ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പദ്ധതിയില്‍ നിലവില്‍ 1.15 ലക്ഷം കുട്ടികള്‍ അംഗങ്ങളാണ്. ഹൈടെക് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ലിറ്റില്‍ കൈറ്റ്സ് യൂണിറ്റുകള്‍ വിഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങള്‍ക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തന മികവിന്റേയും ആക്റ്റിവിറ്റികളുടേയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രേസ് മാർക്കും പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തിന് ബോണസ് പോയിന്റും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Related posts

Leave a Comment