പാഠം പഠിച്ചു; രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും പിൻമാറുകയാണെന്ന് മെട്രോമാൻ

സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും പിൻമാറുകയാണെന്ന് മെട്രോമാൻ ഇ ശ്രീധരൻ. പരാജയത്തിൽ നിന്നും പാഠം പഠിച്ചു. അതേസമയം രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിക്കുന്നെന്ന് ഇതിന് അർത്ഥമില്ല. സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലിറങ്ങേണ്ട ആവശ്യം തനിക്കിപ്പോഴില്ലെന്നും ഇ ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു. മലപ്പുറത്ത് വെച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചേർന്നപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയക്കാരനായല്ല ചേർന്നത്. ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റ് ആയിട്ടാണ്. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തേക്കാളധികം മറ്റുവഴികളിലൂടെ നാടിനെ സേവിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നും ഇ ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഇ ശ്രീധരന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയായിരുന്നു. ബിജെപി തങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഇ ശ്രീധരനെ പരിഗണിക്കുന്നെന്ന ചർച്ചകളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് സജീവമായിരുന്നു. പാലക്കാട് നിന്ന് മത്സരിച്ച ഇ ശ്രീധരൻ പക്ഷെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന ഷാഫി പറമ്പിലിനോട് പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു.

Related posts

Leave a Comment