കൊരട്ടി, ചൊവ്വര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലെ നിർത്തലാക്കിയ ട്രെയിൻ സ്റ്റോപ്പുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം -ബെന്നി ബഹനാൻ എം പി

കാലടി:കൊരട്ടി, ചൊവ്വര റെയിൽവേസ്റ്റേഷനുകളിൽ പാസഞ്ചർ, മെമുട്രെയിനുകളുടെ നിർത്തലാക്കിയസ്റ്റോപ്പുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബെന്നി ബഹനാൻ എം പി ദക്ഷിണ റെയിൽവേ ജനറൽ മാനേജർക്കും,തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ മാനേജർക്കും കത്തയച്ചു. കൊരട്ടി അങ്ങാടി,ചൊവ്വര റെയിൽവേസ്റ്റേഷനുകളിൽ ലോക്ക് ഡൗണിന് മുൻപ് പാസഞ്ചർ, മെമു ട്രെയിനുകൾക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റോപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ നിർത്തലാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം എക്സ്പ്രസ്സ്ട്രെയിനുകളായി സർവീസ് ആരംഭിച്ച ഗുരുവായൂർ-പുനലൂർ, ഗുരുവായൂർ-എറണാകുളം,നിലമ്പൂർ  റോഡ് – കോട്ടയം പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളുടെയും ഷൊർണൂർ – എറണാകുളം  മെമുട്രെയിനിന്റെയും കൊരട്ടി, ചൊവ്വരസ്റ്റേഷനുകളിലെ സ്റ്റോപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ നിർത്തലാക്കിയത്.

പാസഞ്ചർ  ട്രെയിനുകൾക്ക് മുൻപ്സ്റ്റോ പ്പുണ്ടായിരുന്ന കൊരട്ടി,ചൊവ്വര  ഒഴികെയുള്ള സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഈട്രെയിനുകൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് തുടർന്നും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷനുകളിലെ ട്രെയിൻ സ്റ്റോപ്പുകൾനിർത്തലാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് റെയിൽവേ പാസഞ്ചർ അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധികളും,നാട്ടുകാരും എംപിക്ക് പരാതി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.

ദക്ഷിണ റെയിൽവേ ജനറൽ മാനേജരെയും,തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ മാനേജരെയും എം പി നേരിട്ട് ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് നിർത്തലാക്കിയ സ്റ്റോപ്പുകൾ അടിയന്തിരമായി പുനസ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു.വിഷയം പരിശോധിച്ച് കൊരട്ടി,ചൊവ്വര  സ്റ്റേഷനുകളിലെ നിർത്തലാക്കിയ സ്റ്റോപ്പ് പുനസ്ഥാപിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതായി എം പി അറിയിച്ചു.

Related posts

Leave a Comment