കെ എസ് യു മുൻകയ്യെടുത്ത് എസ്എഫ്ഐയെ കുത്താനും വെട്ടാനും പോയ ചരിത്രമില്ല ; കെ സുധാകരൻ

നിരന്തരം കെലപ്പെടുത്തി , വിദ്യാർത്ഥികളെ ഭയപ്പെടുത്തി, കോളേജുകളിൽ പഠിക്കാൻ കഴിിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാക്കി ഹോസ്റ്റലുകൾ ​ഗുണ്ടാവിളയാട്ടത്തിന്റെ സിരാ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റി, സർവ്വകലാശാലകളെയും കോളേജുകളെയും അധപധപ്പിച്ചും നശിപ്പിച്ച് നാറാണകല്ല് കാണിക്കുന്ന ഇടത് പക്ഷത്തിന് കോൺ​ഗ്രസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അവകാശമില്ലെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ എംപി. ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സംസ്ഥാനത്ത് അറുകൊല നടന്നിരിക്കുന്നു. അത് എങ്ങനെ നടന്നുവെന്ന് പരിശോധിക്കണം. കൊലപാതകത്തെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് കൊലപാതകം നടന്നതെന്ന് അന്വേഷിക്കും. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് പറയാം ഒരിക്കലും കെെസ് യു മുൻകയ്യെടുത്ത് എസ്എഫ്ഐയെ കുത്താനും വെട്ടാനും പോയ ചരിത്രമില്ലെന്ന് നെഞ്ചത്ത് കൈ വച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും. മറിച്ച് എസ്എഫ്ഐയാണ് കെ എസ് യു രക്തസാക്ഷികളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുളളത്. കേരളത്തിലുടനീളം പരിശോധിച്ചാൽ എസ്എഫ്ഐ അക്രമണത്തിനിരയായ ഒരുപാട് കെഎസ് യു പ്രവർത്തകരെ കാണാം. അത് പരിശോധിച്ച് കോളേജുകളിൽ ആരാണ് അക്രമികളെന്ന് ലോകം വിലയിരുത്തട്ടെ. കൊലപാതകത്തെ ഒരിക്കലും കോൺ​ഗ്രസ് ന്യായീകരിക്കില്ല. സംഭവത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതി പഠിച്ച് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമെന്നും സുധാകരൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

Related posts

Leave a Comment