മൂന്ന് രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് കൂടി പുതിയതായി അംഗത്വം നല്‍കി ഐ.സി.സി.

മൂന്ന് രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് കൂടി ഐ.സി.സി പുതിയതായി അംഗത്വം നല്‍കി. ഇപ്പോൾ ഐ.സി.സി അംഗീകാരമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം 106 ആയി. സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡ്, മംഗോളിയ, തജികിസ്ഥാന്‍ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് പുതിയതായി ഐ.സി.സി അംഗത്വം നല്‍കിയത്. മംഗോളിയന്‍ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ 2007 മുതല്‍ നിലവിലുണ്ട്. മംഗോളിയയില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രചാരമുള്ളത് വനിതാ ക്രിക്കറ്റിനാണ്.
സര്‍ക്കാരിനു കീഴിലുള്ള കായികവിനോദമായി 2018ല്‍ മാത്രമാണ് ക്രിക്കറ്റ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്. സിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനു കീഴില്‍ നിലവില്‍ 33 ക്ലബുകളുണ്ട്. സിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ 2014ല്‍ ആണ് നിലവില്‍ വന്നത്. തജികിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ഫെഡറേഷന്‍ നിലവില്‍ വന്നത് 2011 ലാണ്. 22 പുരുഷ ടീമുകളും 15 വനിതാ ടീമുകളുമാണ് അസോസിയേഷനു കീഴിലുള്ളത്.

Related posts

Leave a Comment