പാതയോരങ്ങളിലെ അനധികൃത കൊടിമരങ്ങൾ മാറ്റാൻ ജില്ലാ കളക്ടർമാർ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം : ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി: പാതയോരങ്ങളിലെ അനധികൃത കൊടിമരങ്ങൾ മാറ്റാൻ ജില്ലാ കളക്ടർമാർ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ഭൂസംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് കളക്ടർമാർക്ക് കോടതി നല്കിയിട്ടുള്ള നിർദേശം.
അടുത്ത തവണ കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ നടപടികൾ എടുത്തു എന്നറിയിക്കാൻ കോടതി സർക്കാർ അഭിഭാഷകന് നിർദ്ദേശം നല്കി.
ഇന്നലെ കേസ് പരി​ഗണനക്ക് വന്നപ്പോൾ അനധികൃത കൊടിമരങ്ങൾ നിയമ വിരുദ്ധമാണെന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.എന്തുകൊണ്ട് നിയമപരമായ നടപടി എടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല,കോടതി ചോദിച്ചു.എല്ലാ പാർട്ടികളുടെയും സമവായത്തോടെ കൊടിമരം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചനയിലാണെന്ന് സർക്കാർ ബോധിപ്പിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രി സർവ്വകക്ഷിയോഗം വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിച്ചു.
നിയമം പാലിക്കാത്തവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. അനധികൃത കൊടിമരങ്ങളുടെ . കാര്യത്തിൽ സുസ്ഥിര നയം രൂപപ്പെടുത്താൻ മൂന്നു മാസത്തെ സമയം സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലുംഇത്രയും സമയം നൽകാനാകില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അനധികൃത കൊടിമരങ്ങൾക്ക് എതിരെ ജില്ല കളക്ടർമാർ നടപടി എടുക്കാത്തതതിന്റെ കാര്യം എന്താണ് എന്ന് കോടതി ആരാഞ്ഞു. തുടർന്ന് കൊടിമരങ്ങൾ മാറ്റാൻ ജില്ലാ കളക്ടർമർക്ക് ഹൈക്കോടതി നിർദേശം കൊടുക്കുകയായിരുന്ന .

Related posts

Leave a Comment