Connect with us
top banner (3)

Kerala

സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാത്ത സർക്കാർ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ തകർക്കുന്നു: കെപിഎസ്ടിഎ

Avatar

Published

on

സ്കൂളുകൾ തുറന്ന് ആറാം പ്രവൃത്തി ദിനം പൂർത്തിയാകുന്നതാണ് വിദ്യാലയങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെ കണക്ക്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി സർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ആയ ‘സമ്പൂർണ്ണ’,’സമന്വയ’ പോർട്ടലുകൾ വഴിയാണ് സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷൻ നടത്തുന്നത്. പ്രവർത്തനങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ ആണ് ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി സാമ്പത്തിക ലാഭം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷൻ പ്രക്രിയ അനന്തമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അധ്യയന വർഷം പൂർണമായും അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാറില്ല. ഈ വർഷവും ഇതേ ദുരവസ്ഥയാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുള്ളത്.

മുൻ കാലങ്ങളിൽ ജൂലൈ 15 ന് എ. ഇ. ഒ, ഡി. ഇ. ഒ തലങ്ങളിൽ സ്റ്റാഫ് ഫികസേഷൻ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് സർക്കാർ തലത്തിലേക് മാറിയപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി, സമയബന്ധിതമായി ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായി.

Advertisement
1000x200 PX MALAYALI DCTR MDX-02-02

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ (2022-23) സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കി അതിൻ പ്രകാരമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ തലവൻ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത് ഈ അധ്യയന വർഷത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ മാസമാണ് (07/07/2023). ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെയല്ലാതെ മറ്റെവിടെയാണ് നടക്കുക. ജൂലൈ 15 ന് കെഇആർ പ്രകാരം അടുത്ത വർഷത്തെ ഫിക്സേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട സമയമാണ്. 6043 അധിക തസ്തികളാണ് കഴിഞ്ഞവർഷം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവിറക്കിയത്. ഈ തസ്തികകളിൽ ജൂൺ 1 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ ദിനബത്തയിൽ മാത്രമേ അധ്യാപകരെ നിയമിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നതാണ് പുതിയ നിയമം. ഒൿടോബർ 1 മുതൽ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി ആളുകളെ നിയമിക്കാം. പക്ഷേ പോസ്റ്റ് അനുവദിച്ച് കിട്ടുമോ എന്ന ആശങ്കയിൽ ഇതിൽ ഭൂരിപക്ഷം മാനേജർമാരും നിയമനം നടത്താറില്ല. സർക്കാർ മേഖലയിൽ വേക്കൻസി റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടക്കാത്തതിനാൽ നിയമനമേ നടക്കുകയില്ല. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഇത്തരത്തിൽ സർക്കാരിന് ലാഭം. പാവപ്പെട്ടവന്റെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആളില്ല എന്നത് സർക്കാരിന് ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. പരാതികൾ ഒഴിവാക്കാൻ അതിനൊരു മറുവശം സർക്കാർ തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓൾ പ്രമോഷൻ, കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അധ്യാപകർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും കുട്ടികൾ വിദ്യാലയത്തിൽ എത്തിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും പ്രമോഷൻ ഉറപ്പ്. പിന്നെ ആർക്കാണ് പരാതി.

ഈ വർഷവും സ്ഥിതിഗതിയിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. 2023 ജൂണിൽ തുടങ്ങിയ സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷൻ പ്രക്രിയ വിദ്യാലയങ്ങൾ അടച്ച് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞവർഷത്തെപ്പോലെ തന്നെ ആറായിരത്തിൽപരം അധിക തസ്തികൾ ഈ വർഷവും ഉണ്ടാകും എന്നതാണ് കണക്ക്. സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷൻ പ്രക്രിയ വൈകുന്നത് മൂലം അധ്യാപകർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പീഡനവും വളരെ വലുതാണ്. സ്വന്തം വിദ്യാലയത്തിൽ തസ്തിക ഉണ്ടായിട്ടും പുനർ വിന്യസിക്കപ്പെട്ട് മറ്റു ജില്ലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്വന്തം വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒൿടോബർ 1 മുതൽ മാനേജർമാർ നിയമിച്ച അധ്യാപകർക്ക് അംഗീകാരവും ശമ്പളവും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ജൂൺ 1 മുതൽ ഇത്തരം തസ്തികകളിൽ ദിനബത്തയിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകർക്ക് പോസ്റ്റുകൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്തതിനാൽ ഇതുവരെ ദിനബത്ത ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ വേക്കൻസി റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടക്കാത്തതിനാൽ പി എസ് സി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിയമനവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം മൂലം താറുമാറാകുന്നത് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയാണ്.

Advertisement
1000x200 PX MALAYALI DCTR MDX-02-02

ഇതൊരു ജനാധിപത്യ സർക്കാരിന് ഭൂഷണമായ നടപടി അല്ല. വിവിധ മേഖലകളിൽ ദുർവ്യയം തുടരുന്ന സർക്കാർ, ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ആയ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം തകർക്കുന്ന നിലപാടുമായി ഇനിയും മുന്നോട്ടുപോയാൽ ശക്തമായ സമരപരിപാടികളിലൂടെ സർക്കാരിനെ എതിർക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് കെപിഎസ്ടിഎ സംസ്ഥാന സമിതി താക്കീത് നൽകി. ഈ വർഷത്തെ സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷൻ പ്രക്രിയ ഉടനടി പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കെപിഎസ്ടിഎ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്കും പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്റ്റർക്കും നിവേദനം നൽകി സർക്കാറിനോടവശ്യപ്പെട്ടു.

സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ. അബ്ദുൽ മജീദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ അരവിന്ദൻ , ട്രഷറർ വട്ടപ്പാറ അനിൽകുമാർ, സംസ്ഥാന സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ടി. എ. ഷാഹിദ റഹ്മാൻ,അസോസിയേറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ രാജ്മോഹൻ, സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ കെ. രമേശൻ, ബി. സുനിൽകുമാർ , ബി. ബിജു, അനിൽ വെഞ്ഞാറമൂട്, ടി.യു. സാദത്ത്, സാജു ജോർജ്, പി. എസ്. ഗിരീഷ് കുമാർ, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിമാരായ പി. വി. ജ്യോതി, ജയചന്ദ്രൻ പിള്ള, ജി.കെ. ഗിരീഷ്, ജോൺ ബോസ്കോ, വർഗീസ് ആന്റണി, മനോജ്‌ പി. എസ്., പി. എം. നാസർ, പി. വിനോദ് കുമാർ, എം. കെ. അരുണ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

Advertisement
1000x200 PX MALAYALI DCTR MDX-02-02
Continue Reading
Advertisement
1000x200 PX MALAYALI DCTR MDX-02-02
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Featured

ആശാന് പിന്മുറക്കാരൻ മിക്കേൽ സ്റ്റാറേ; കേരളാ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് മുഖ്യ പരിശീലകനായി മിക്കേൽ സ്റ്റാറേയെ നിയമിച്ചു

Published

on

കൊച്ചി: കേരളാ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകനായി സ്വീഡിഷ് പരിശീലകൻ മിക്കേൽ സ്റ്റാറേയെ നിയമിച്ചു. നാല്പത്തിയെട്ടു വയസ്സുകാരനായ സ്റ്റാറേ 2026 വരെയാണ് കേരളാ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്. പതിനേഴു വർഷത്തോളം പരിശീലക അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള സ്റ്റാറേ വിവിധ പ്രമുഖ ഫുട്ബാൾ ലീഗുകളിൽ പരിശീലകനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വീഡിഷ് ക്ലബായ വാസ്‌ബി യൂണൈറ്റഡിലൂടെ പരിശീലക കുപ്പായം അണിഞ്ഞ സ്റ്റാറേ 2009ൽ സ്വീഡിഷ് ക്ലബായ എഐകെയുടെ മുഖ്യ പരിശീലകനായി ചുമതലയേറ്റു, എഐകെയ്‌ക്കൊപ്പം സ്വീഡിഷ് ലീഗ് ആയ ഓൾസ്‌വെൻസ്‌കാൻ ഒപ്പം തന്നെ കപ്പ് മത്സരങ്ങളായ സ്വെൻസ്‌ക കപ്പൻ, സൂപ്പർകുപെൻ എന്നിവ നേടിയതും ഐഎഫ്‌കെ ഗോട്ടെബർഗിനൊപ്പം സ്വെൻസ്‌ക കപ്പൻ നേടിയതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ സുപ്രധാന നേട്ടങ്ങളാണ്. നാനൂറോളം മത്സര സമ്പത്തുള്ള സ്റ്റാറേ സ്വീഡൻ, ചൈന,നോർവേ,അമേരിക്ക, തായ്‌ലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലായി എഐകെ, പാനിയോനിയോസ്, ഐഎഫ്‌കെ ഗോട്ടെബർഗ്, ഡാലിയൻ യിഫാംഗ്, ബികെ ഹാക്കൻ, സാൻ ജോസ് എർത്ത്‌ക്വേക്ക്‌സ്, സാർപ്‌സ്‌ബോർഗ് 08, സർപ്‌സ്‌ബോർഗ് 08 തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ടീമുകളെ പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും അവസാനമായി തായ് ലീഗിലെ ഉതൈ താനിയെയാണ് മിക്കേൽ സ്റ്റാറേ പരിശീലിപ്പിച്ചത്. ഐഎസ്എൽ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ സ്വീഡിഷ് പരിശീലകൻ കൂടിയാണ് മിക്കേൽ സ്റ്റാറേ. സ്റ്റാറേയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ടീമിനു മികച്ച പ്രകടനം നടത്താനും, വരും സീസണുകളിൽ കിരീട നേട്ടത്തിനായി മത്സരിക്കുവാനുമുള്ള പ്രചോദനം നൽകുവാനും സാധിക്കുമെന്ന് ക്ലബ്ബിന് വിശ്വാസമുണ്ട്. പ്രീസീസണിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മിക്കേൽ സ്റ്റാറേ ടീമിനൊപ്പം ചേരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

Continue Reading

Featured

കേരളത്തിലെ പ്രളയത്തില്‍, നിരവധി ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടതില്‍ ദുഃഖമെന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്, ‘എയറിലായി’ കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

Published

on

തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിനെതിരെ വ്യാപക വിമര്‍ശനം. കേരളത്തിലെ പ്രളയത്തില്‍ നിരവധി പേര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടതില്‍ ദുഃഖമുണ്ടെന്നായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്.മരിച്ചവരുടെ ദുഃഖത്തില്‍ പങ്കുചേരുന്നുവെന്നും അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്ന് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നുവെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ ഫേസ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു. കേരളത്തില്‍ മഴ കനത്തെങ്കിലും പ്രളയസാഹചര്യം ഇല്ല. തുടര്‍ന്ന് വ്യാപക വിമര്‍ശനവും ട്രോളുമാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിനെതിരെ ഉയരുന്നത്. അതേസമയം വിമർശനത്തിന് പിന്നാലെ പോസ്റ്റ് പിന്‍വലിച്ചു.

Continue Reading

Business

അവന്‍റ് ഗാർഡ് റെസിഡൻസുമായി സ്‌കൈലൈൻ ദുബായിൽ

Published

on

കൊച്ചി: കഴിഞ്ഞ 35 വർഷമായി പാർപ്പിട നിർമാണ രംഗത്ത് തനതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച നിർമാതാക്കളായ സ്കൈലൈൻ ദുബായിൽ പാർപ്പിട പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ദുബായിലെ ജ്യുമേര വില്ലേജ് സെന്‍ററിലാണ് സ്‌കൈലൈൻ പ്രഥമ സംരംഭമായ അവന്‍റ് ഗാർഡ് റെസിഡൻസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മാത്രം ലോഞ്ച് ചെയ്ത പദ്ധതിയിൽ ഇതിനകം തന്നെ 70 ശതമാനത്തിലേറെ ബുക്കിംഗ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞതായി സ്‌കൈലൈൻ ബിൽഡേഴ്‌സ് സിഎംഡി കെ.വി അബ്ദുൾ അസീസ് കൊച്ചിയിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ആഡംബരത്തിലും കാഴ്ചയിലും രൂപകല്പനയിലും ഏറെ വ്യത്യസ്‍തത പുലർത്തുന്ന പാർപ്പിട സമുച്ചയമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മികവുറ്റ ഡിസൈനിംഗിലൂടെ സ്‌ഥലത്തിന്‍റെ ഉപയോഗ സാദ്ധ്യതകൾ, മേൽത്തരം ഫിനിഷിംഗ്, ലോകനിലവാരത്തിനനുയോജ്യമായ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ സമന്വയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവന്‍റ് ഗാർഡിൽ നിന്ന് 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വിവിധ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ, വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ബിസിനസ് സെന്‍ററുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് എത്താനാകും. ദുബായിലെ പാർപ്പിട സമുച്ചയത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് വഴി എട്ട് മുതൽ ഒൻപത് ശതമാനം വരെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച നേടാൻ നിക്ഷേപകന് കഴിയും. 500 കോടിയോളം രൂപയുടെ മുതല്മുടക്കിലാണ് പദ്ധതി യാഥാർഥ്യമാക്കുന്നത്.സ്കൈലൈൻ ഹെക്‌റ്റേഴ്‌സ് എന്ന നൂതന ആശയവും സ്‌കൈലൈൻ അവതരിപ്പിച്ചു. പുതു തലമുറയുടെ അഭിരുചികൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുള്ള പദ്ധതിയാണിത്. ഉപഭോക്താക്കളുടെ പ്ലോട്ടിൽ അവരുടെ ആശയത്തിനനുസരിച്ച് വീടുകൾ യഥേഷ്ടം രൂപകൽപന ചെയ്യാമെന്നതാണ് ഇതിന്‍റെ സവിശേഷത. ക്ലബ് ഹൗസ്, സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ, ഹെൽത്ത് ക്ലബ്, മൾട്ടിപർപ്പസ് ഹാൾ, കളിസ്‌ഥലങ്ങൾ, പാർക്കുകൾ, വെള്ളം, വൈദ്യുതി, പേവ്ഡ് റോഡുകൾ, സെക്യൂരിറ്റി സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാമുണ്ടാകും. നിലവിൽ സ്കൈലൈനിന്‌ പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം ചതുരശ്ര അടി പാർപ്പിട നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

Advertisement
1000x200 PX MALAYALI DCTR MDX-02-02

500 കോടി രൂപ മുതൽമുടക്കിൽ പത്തോളം പ്രോജക്ടുകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പതിമൂന്നിൽ പരം പ്രോജക്ടുകൾ കേരളത്തിന്‍റെ വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യും. ആയിരം കോടിയോളം രൂപ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സ്കൈലൈൻ ഇതിനോടകം 1.67 കോടി ചതുരശ്ര അടി നിർമാണം ആഡംബര പാർപ്പിടങ്ങളായും വാണിജ്യാടിസ്‌ഥാനത്തിലും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.സ്കൈലൈൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ സഹൽ അസീസ്, ഓപ്പറേഷൻസ് വിഭാഗം സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് തോമസ് മാത്യു, ഫിനാൻസ് വിഭാഗം സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ജിജോ ആലപ്പാട്ട്, സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിങ് മേധാവി മുഹമ്മദ് ഫാറൂഖ് എന്നിവരും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

Advertisement
1000x200 PX MALAYALI DCTR MDX-02-02
Continue Reading

Featured