നിയമന ഉത്തരവ് നൽകാതെ സർക്കാർ ; സെക്രട്ടറിയേറ്റിലേക്ക് സമരം നടത്തി കായിക താരങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം : 2010 – 14 വർഷത്തെ സ്പോർട്സ് ക്വാട്ട നിയമന പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട 54 കായിക താരങ്ങൾ സർക്കാർ നിയമനം നൽകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാവിലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ സമരം നടത്തി. 250 ഒഴിവുകളിൽ ഹോക്കി ഗോൾ കീപ്പർ പി.ആർ ശ്രീജേഷ് ഉൾപ്പെടെ 196 കായിക താരങ്ങൾക്കാണ് സർക്കാർ നിയമനം നൽകിയത്. 14 പേർ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചില്ല. 54 കായിക താരങ്ങൾക്ക് നിയമനം നൽകാനുള്ള തീരുമാനം ആയെങ്കിലും ഫയൽ മാസങ്ങളായി ധനവകുപ്പ് പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനാൽ നിയമന ഉത്തരവ് നൽകുന്നത് പിന്നെയും നീണ്ടു പോകുകയാണ്. ഉടൻ നിയമനം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കായിക താരങ്ങൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ സമരം നടത്തിയത്.

Related posts

Leave a Comment