സ്വര്‍ണവില പവന് 160 രൂപ ഉയര്‍ന്നു

കൊച്ചി: സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ആഭ്യന്തര വിപണിയില്‍ വികൂടി. ഗ്രാമിന് 20 രൂപ ഉയര്‍ന്ന 4475 രൂപയായി. പവന് 160 വര്‍ധിച്ച് 35,800 രൂപയായി

Related posts

Leave a Comment