ഫണ്ട് വിതരണം മുടങ്ങി ; ആശ്വാസ കിരണം പദ്ധതി നിലച്ചിട്ട് ഒരുവർഷം

കോഴിക്കോട്:കിടപ്പുരോഗികൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ ആശ്വാസം പകർന്ന ‘ആശ്വാസകിരണം’ പദ്ധതിയെ അവഗണിച്ച് സർക്കാർ.ഫണ്ട് വിതരണം മുടങ്ങി പദ്ധതി നിലച്ചിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും സർക്കാർ അനാസ്ഥ തുടരുന്നത് ആയിരകണക്കിന് രോഗികളെയാണ് ദുരിതത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2010ലാണ് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ ആശ്വാസകിരണം പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കിടപ്പിലായ രോഗികൾക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ധനസഹായം.പീന്നിട് മുഴുവൻ സമയവും പരിചരണം ആവശ്യമുള്ള ശാരീരിക, മാനസിക വൈകല്യമുള്ളവർ, കാൻസർ രോഗികൾ, കാഴ്ചാ വൈകല്യമുള്ളവർ, വിവിധ രോഗങ്ങൾ മൂലം കിടപ്പിലായവർ, ഓട്ടിസം, സെറിബ്രൽ പാൾസി, ബുദ്ധിമാന്ദ്യം, മാനസിക രോഗികൾ തുടങ്ങിയവരെയും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കി. തുടക്കത്തിൽ 525 രൂപയായിരുന്നു ധനസഹായം. അത് 600 രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ കൊവിഡിന്റെ ഒന്നാം തരംഗത്തോടെ ധനസഹായം നിലയ്ക്കുകയായിരുന്നു.സർക്കാർ നൽകുന്ന ക്ഷേമപെൻഷനുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപഭോക്താക്കളുള്ള പദ്ധതിയാണ് ആശ്വാസകിരണം.നിരവധി അനർഹർ പദ്ധതിയിലുണ്ടെന്ന ആക്ഷേപമുള്ളതിനാൽ അനർഹരായവരെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. ഓരോ ആറുമാസം കൂടുമ്പോഴും ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സംസ്ഥാന സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന് നൽകണമെന്നാണ് നിബന്ധന. ഇത് സമർപ്പിക്കാത്തവരെയും മരിച്ചവരെയും പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി 2020 നവംബർ വരെയുള്ള കുടിശ്ശിക വിതരണം ചെയ്തുവെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വാദം. എന്നാൽ മറ്റ് പെൻഷനുകളെല്ലാം വിതരണം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതുമാത്രം ഫണ്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തുന്നത് ശരിയില്ലെന്നും പദ്ധതി പുനരാരംഭിക്കാനും പുതിയ അപേക്ഷകളിൽ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാക്കാനും സർക്കാർ തയ്യാറാവണമെന്നും രോഗികളുടെ ബന്ധുക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Related posts

Leave a Comment