സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ 75 കുടുംബങ്ങൾക്ക് പതാക വിതരണം ചെയ്തു

കീഴില്ലം: സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കീഴില്ലം എട്ടാം വാർഡ് മെമ്പർ ജോയ് പതിക്കലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വാർഡിലെ 75 കുടുംബങ്ങൾക്ക് പതാക വിതരണം ചെയ്തു. ജോജോ കീഴില്ലം, ബേസിൽ കൊറ്റിക്കൽ, രാജു പാലക്കാടൻ, അവറാച്ചൻ മണ്ണാറുകുടി, ജോജി പതിക്കൽ, സണ്ണി എംഎം എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

Related posts

Leave a Comment