കേരളത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട് .

തിരുവനന്തപുരം: വരുന്ന നാളുകളിൽ കേരളത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രവാസികൾ കൂട്ടത്തോടെ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് വിദേശ പണമൊഴുക്ക് നിലക്കാൻ കാരണമാകുകയാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 10 ലക്ഷത്തോളം ആളുകളാണ് തൊഴിൽ നഷ്ടമായവരുടെ പട്ടികയിലുള്ളത്.

പ്രവാസി നിക്ഷേപത്തെ വലിയ രീതിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് കേരളത്തിന്റെ സമ്പത്ഘടന . വാണിജ്യ, വ്യവസായ നിക്ഷേപങ്ങൾ, സഹകരണ നിക്ഷേപം, റിയൽ എസ്‌റ്റേറ്റ്, നിർമ്മാണ മേഖല എന്നിവയിൽ പ്രവാസി നിക്ഷേപം വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, വിദേശത്തുനിന്നും കോവിഡ് കാലത്ത് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് 15 ലക്ഷത്തോളം ആളുകളാണ്.
നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയവരിൽ എത്ര പേർക്ക് വിദേശത്തേയ്ക്ക് തിരിച്ചുപോകാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല. തിരിച്ചെത്തിയവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും നാട്ടിൽ സാമ്പത്തികനില ഭദ്രമല്ലാത്തവരാണ്. തൊഴിലില്ലായ്മ രൂക്ഷമാകുന്നതിനൊപ്പം സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയത്തിൽ വൻ ഇടിവുണ്ടാകുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

Related posts

Leave a Comment