കർഷക സമരത്തിൽ രക്തസാക്ഷികളായവരുടെ സ്മരണക്കായി കാൻഡിൽ ലൈറ്റ് മാർച്ചുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സ്

എഴുനൂറോളം കർഷകർ പോരാടി രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച ശേഷമാണ് കർഷക വിരുദ്ധ കരിനിയമങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിൻവലിക്കുന്നത്.ധീര രക്തസാക്ഷികൾക്ക് ശ്രദ്ധാഞ്ജലിയുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് ബി വി ശ്രീനിവാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സ് കാൻഡിൽ ലൈറ്റ് മാർച്ച്‌ സംഘടിപ്പിച്ചു.മഴയിൽ,വെയിലിൽ,പേമാരിയിൽ,കൊടുങ്കാറ്റിൽ,കോവിഡിൽ,ഭീഷണിയിൽഭരണകൂട ഭീകരതയിൽ,അടിയറവ് പറയാതെ രാജ്യത്തെ കർഷക സമൂഹം 363 ദിവസമായി നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യമായി രാജ്യത്തിന്റെ തെരുവുകളിൽ ബി.വി ശ്രീനിവാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസും ഒട്ടേറെ സമരങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു.

Related posts

Leave a Comment