എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജുകളിലെ 961 അധ്യാപകർ അയോഗ്യരെന്ന് സിഎജി ; സാങ്കേതിക സർവകലാശാല യോഗ്യത പരിശോധന ആരംഭിച്ചു


തിരുവനന്തപുരം: സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുള്ള  എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജുകളിലെ 961 അധ്യാപകർ അയോഗ്യരാണെന്ന് കംപ്ട്രോളർ ഓഫ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിന്റെ (സിഎജി) കണ്ടെത്തൽ. സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജുകളിൽ 93, എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിൽ 49, സർക്കാർ നിയന്ത്രിത സ്വശ്രയ കോളേജിൽ 69, സ്വാശ്രയ കോളേജുകളിൽ 750 എന്നിങ്ങനെ അയോഗ്യരായ അധ്യാപകരെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ച് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതായാണ് സിഎജിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സർക്കാരിനും സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയ്ക്കും സിഎജി റിപ്പോർട്ട് നൽകി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാങ്കേതിക സർവകലാശാല യോഗ്യത പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജുകളിൽ നിയമിതാരായിട്ടുള്ള അധ്യാപകരുടെ യോഗ്യതകൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് സാങ്കേതിക സർവകലാശാല രജിസ്ട്രാർ എല്ലാ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽമാരോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു.  അയോഗ്യരായ അധ്യാപകരെ ഉന്നത ശ്രേണികളിൽ നിയമിക്കുക വഴി സംസ്ഥാനത്തെ എഞ്ചിനീയറിങ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും പരീക്ഷകളുടെ ഉത്തര കടലാസ് മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന്റെയും ഗുണനിലവാരം തകർന്നുവെന്ന ആക്ഷേപം നേരത്തെ മുതൽ ശക്തമായിരുന്നു. ഇത് ശരിവെയ്ക്കുന്നതാണ് സിഎജിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. സർക്കാർ ഉടമയിലുൾപ്പടെയുള്ള സ്വശ്രയ കോളേജുകളിൽ നിയമിക്കുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർമാരുടെ യോഗ്യതകൾ സർവകലാശാല പരിശോധിക്കാത്തതിനാൽ യോഗ്യതയില്ലാത്ത നിരവധിപേർ കോളേജുകളിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. എഐസിടിഇ 2019 ൽ പുറത്തിറക്കിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മറികടന്ന്, ഭരണതലത്തിലെ ഉന്നതങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയാണ് യോഗ്യതകളിൽ കുറവ് വരുത്തി നിരവധി അധ്യാപകർ പ്രമോഷൻ തസ്തികകൾ നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ, പ്രൊഫസർ, പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നീ തസ്തികകളുടെ യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങളിലാണ് സർക്കാർ ഇളവ് അനുവദിച്ചത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് യോഗ്യതകളിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കാൻ അധികാരമില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചൂണ്ടികാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.  സർക്കാർ, എയ്ഡഡ്, സർക്കാർ  നിയന്ത്രിത സ്വശ്രയ കോളേജുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അധ്യാപകർ ചട്ട വിരുദ്ധ പ്രമോഷൻ തസ്തികകളിലൂടെ  ഭീമമായ തുകയാണ് ഇതിനകം ശമ്പളമായി കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോളേജുകളിലെ അധ്യാപകരുടെ യോഗ്യതകൾ സംബന്ധിച്ച വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടത്   സർവകലാശാലകളുടെ അധികാര പരിധിയിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാല  ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നും പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കുന്നില്ല. യോഗ്യതയില്ലാത്തവരെ ഉത്തരക്കടലാസ് പരിശോധകരായി നിയമിക്കുക വഴി എഞ്ചിനീയറിങ് വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂട്ടത്തോടെ പരാജയപ്പെടുന്നത് സർവകലാശാലയുടെ കാര്യപ്രാപ്തിക്കുറവ് കൊണ്ടാണെന്ന ആക്ഷേപവും ശക്തമാണ്.

Related posts

Leave a Comment