‘സാർ’, ‘മാഡം’ വിളി ഒഴിവാക്കി; തീരുമാനം കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന എളങ്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ

എളങ്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ എത്തുന്ന ജനങ്ങൾ ജീവനക്കാരെയും, ജനപ്രതിനിധികളെയും ഇനി മുതൽ സാർ, മാഡം എന്ന് വിളിക്കേണ്ടതില്ല. പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കും,മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കും നൽകുന്ന അപേക്ഷ ഫോമുകളിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു, അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എന്നതിനു പകരം ‘അവകാശപ്പെടുന്നു , താത്പര്യപ്പെടുന്നു’ എന്നീ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയെന്നും പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമതി അറിയിച്ചു.

വൈപ്പിൻ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ആദ്യമായി ഈ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് ആയി മാറി കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന എളങ്കുന്നപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത്. ജനങ്ങളും, ഭരണ സമിതിയും, ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒന്നാണെന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എല്ലാവർക്കുമായി നൽകുവാൻ ഇത് ഉപകരിക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രസികല പ്രിയരാജ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ.എം സിനോജ് കുമാർ എന്നിവർ പറഞ്ഞു.

Related posts

Leave a Comment