ദുബായ് എക്സ്പോ; സന്ദർശകർക്ക് വാക്സിനേഷൻ രേഖ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് പി.സി.ആർ ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധം

ദുബായ്: എക്സ്പോ 2020 ദുബായ് സന്ദർശകർക്കായി പുതിയ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് സംഘാടകർ. 18നും അതിനുമുകളിലും പ്രായമുള്ള എക്സ്പോ സന്ദർശകർ വാക്സിനേഷൻ ചെയ്തതിൻറെ രേഖയോ പി.സി.ആർ പരിശോധനയുടെ നെഗറ്റീവ് ഫലമോ ഹാജരാക്കണം. ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാത്ത ടിക്കറ്റ് ഉടമകൾക്ക് എക്സ്പോ 2020 സൈറ്റിനോട് ചേർന്നുള്ള പി.സി.ആർ ടെസ്റ്റിംഗ് സൗകര്യത്തിൽ സ്വയം പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

സന്ദർശകർ അവരുടെ ദേശീയ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച ഏതെങ്കിലും വാക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എടുത്ത നെഗറ്റീവ് പി.സി.ആർ പരിശോധനയുടെ തെളിവോ ഹാജരാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നഗരത്തിലുടനീളമുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് സെൻററുകളെക്കുറിച്ച് എക്സ്പോ 2020 വെബ്സൈറ്റിൽ കാണാൻ കഴിയും.

എക്സ്പോ, ഇന്റർനാഷണൽ പങ്കാളിത്ത ജീവനക്കാർ, സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ, കരാറുകാർ, സേവനദാതാക്കൾ എന്നിവർ നിർബന്ധിത പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് എടുത്തിരിക്കണം. ഓൺ-സൈറ്റ് സാനിറ്റൈസേഷൻ സ്റ്റേഷനുകൾ, എക്സ്പോയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തും നിർബന്ധിത ഫെയ്സ് മാസ്കുകൾ, രണ്ട് മീറ്റർ സാമൂഹിക അകലം എന്നിവ എല്ലായ്‌പ്പോഴും പാലിക്കണം. 2021 ഒക്ടോബർ 1 ന് ആരംഭിക്കുന്ന എക്സ്പോ 2022 മാർച്ച് 31 നു അവസാനിക്കും.

Related posts

Leave a Comment