സിപിഎമ്മിന്റെ ആദ്യ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം പാളി ; ഏകെജി സെന്ററിൽ പോലും പതാക ഉയർത്തിയത് തെറ്റായ രീതിയിൽ

ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് സിപിഎം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ സിപിഎം പാർട്ടി ഓഫീസുകളിലും സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പതാക ഉയർത്തുവാൻ പാർട്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് ഏകെജി സെന്ററിൽ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പതാക ഉയർത്തിയിരുന്നു. പതാക ഉയർത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായാണ് അവിടെ പതാക ഉയർത്തിയത്.

ദേശിയപതാകയെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പതാക ഉയർത്തിയത്.Indian Flag Code 2.2 (viii) കൃത്യമായി പറയുന്നത് “no other flag or bunting should be placed higher than or above or side by side with the National Flag”.ദേശീയ പതാക യോടൊപ്പം അതേ ഉയരത്തിൽ തൊട്ടടുത്ത് മറ്റൊരു പതാകയും സ്ഥാപിക്കരുത് എന്ന നിയമത്തിന്റെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് AKG സെന്ററിൽ നടന്നത്. പാർട്ടി കൊടിക്ക് പ്രാമുഖ്യവും ദേശിയ പതാകയ്ക്ക് രണ്ടാം സ്‌ഥാനവുമാണ് എകെജി സെന്ററിൽ സിപിഎം നൽകിയത്.CPM എതിരെ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ് കോഡ് ലംഘനത്തിനുള്ള കേസെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒട്ടേറെ പേരാണ് രംഗത്ത് വരുന്നത്.

Related posts

Leave a Comment