ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് ഇൻഡെമിക് ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കും : സുജീത് സിംഗ്

ഇന്ത്യയിൽ ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ കോവിഡ് ഇൻഡെമിക് ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് ദേശീയ രോഗനിയന്ത്രണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ തലവൻ ഡോ സുജീത് സിംഗ്. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് പാൻഡെമിക് ഘട്ടത്തിലാണ് . പാൻഡെമിക് ഘട്ടം അഥവാ മഹാമാരി ഘട്ടത്തിൽ അസുഖം പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിരിക്കും . എന്നാൽ ഒരു പ്രദേശത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും രോഗം വന്നശേഷം സ്വാഭാവികമായി രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൈവരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെയാണ് എൻഡെമിക് ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡെമിക് ഘട്ടത്തിൽ രോഗം കുറച്ചുകൂടെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാകും .

കൊവിഡ് മഹാമാരി നമ്മുടെ എല്ലാ കണക്കുകൂട്ടലുകളെയും പ്രവചനങ്ങളെയും തെറ്റിച്ചു കൊണ്ടാണ് കടന്നുപോകുന്നതെങ്കിലും ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ എൻഡെമിക്ക് ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് ഡോ സുജീത് സിംഗ് ഒരു ടെലിവിഷൻ ചർച്ചയിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കോവിഡിന്റെ പുതിയ വകഭേദം രൂപപ്പെട്ടാലും മൂന്നാം തരംഗം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്നും സുജീത് സിംഗ് പറഞ്ഞു . രോഗം എൻഡെമിക്ക് ഘട്ടത്തിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ ചികിത്സിക്കാൻ കുറച്ചു കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കുമന്നും നിലവിൽ കൊവിഡിനെ നേരിടാനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗം വാക്സിനേഷൻ തന്നെയാണെന്നും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി .

Related posts

Leave a Comment