രമേശ് ചെന്നിത്തല സ്പീക്കർക്ക് കത്ത് നൽകി

  • സെന്‍ട്രല്‍ എക്‌സൈസ് & കസ്റ്റംസിലെയും, എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്റ്ററേറ്റിലെയും ചില ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ നടപടി യത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിക്ക് വിട്ട സ്പീക്കറുടെ തീരുമാനം പുന:പരിശോധിക്കണം

തിരുവനന്തപുരം:സെന്‍ട്രല്‍ എക്‌സൈസ് & കസ്റ്റംസിലെയും, എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്റ്ററേറ്റിലെയും ചില ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ 14-ാം കേരള നിയമസഭയുടെ പ്രിവിലേജസ് & എത്തിക്‌സ് കമ്മിറ്റി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതും , പ്രസ്തുത നിയമസഭയുടെ കാലാവധിക്കുള്ളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ കഴിയാതിരുന്നതുമായ വിഷയം 15-ാം കേരള നിയമസഭയുടെ പ്രിവിലേജസ് & എത്തിക്‌സ് കമ്മിറ്റിക്കു വിട്ട നിയമസഭാ സ്പീക്കറുടെ നടപടി ,സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെയും, പാര്‍ലമെന്ററി നടപടിക്രമങ്ങളുടെയും, കീഴ്‌വഴക്കങ്ങളുടെയും, നിലവിലുളള നിയമസഭാചട്ടങ്ങളുടെയും വെളിച്ചത്തില്‍ ക്രമപ്രകാരമുള്ള താണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഈ തീരുമാനം Amarinder Sing Vs Special Committee,  Punjab Vidhan Sabha & Others എന്ന കേസിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിന്യായത്തിന്റെ അന്തസ്സത്തയ്ക്കും എതിരാണ്.

കൗള്‍ & ശക്തറിന്റെ Practice & Procedure of Parliament എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ ( 7th Edition) Business before commitees (Page No. 210,211) എന്ന ഉപശീര്‍ഷകത്തില്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കും പ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് :
‘All business pending before parliamentary commitees of Lok Sabha lapse upon dissolution of Lok Sabha. Committees themselves stand dissolved on dissolution of Lok Sabha. However, a committee which is unable to complete its works before the dissolution of the House may report to the House to that effect, in which case any preliminary memorandum or note that the committee may have prepared or any evidence that it may have taken is made available to the new committee when appointed’ .

14-ാം കേരള നിയമസഭയുടെ പ്രിവിലേജസ് & എത്തിക്‌സ് കമ്മിറ്റി , പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ കഴിയാതിരുന്ന കാര്യങ്ങളെ സംബബന്ധിച്ച് സഭയില്‍ യാതൊന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

അതുപോലെതന്നെ Amarinder Singh Vs Special Committee, Punjab Vidhan Sabha & Others (Civil Appeal No. 6053 of 2008) എന്ന കേസില്‍ മുന്‍നിയമസഭാ കാലയളവില്‍ നടന്നിട്ടുള്ളതോ, സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതോ ആയ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ നിയമസഭാകാലയളവില്‍ രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രിവിലേജസ് & എത്തിക്‌സ് കമ്മിറ്റികള്‍ പരിശോധിക്കുന്നത് കൃത്യമായി വിലക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വിധിയാണ് സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്. സുപ്രീം കോടിയുടെ വിധികള്‍ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമമായാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്.

മുൻ നിയമസഭാ പ്രിവിലേജസ് & എത്തിക്‌സ് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് അയച്ചിരുന്നതും , എന്നാല്‍ നിയമസഭയുടെ കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാതിരുന്നതുമായ കേസുകളില്‍നിന്നും ഈ രണ്ട് കേസുകള്‍ മാത്രമായി തെരഞ്ഞെടുത്ത് പുതിയ സഭയുടെ പ്രിവിലേജസ് & എത്തിക്‌സ് കമ്മിറ്റിക്ക് വീണ്ടും പരിശോധിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയ തീരുമാനം ഒട്ടും യുക്തിക്കു നിരക്കുന്നതല്ല എന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല സ്പീക്കർക്കു നൽകിയ കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Related posts

Leave a Comment